Softshaper to profesjonalne oprogramowanie skierowane do przemysłowych maszyn wytwarzających w technologii druku 3D,  kompatybilne również z niskobudżetowymi drukarkami 3D, przedstawiło właśnie najnowszą odsłonę kluczowych funkcji.

Najnowsza edycja oprogramowania to Softshaper 2021 wyposażana została w szereg funkcji, które warto poznać, jeśli rozważa się zmianę dotychczas używanego oprogramowania.

Grupowanie Warstw

Softshaper jako jedno z pierwszych oprogramowań na rynku posiada rozwiązanie modyfikacji warstw – Indywidualną modyfikację pojedynczych warstw lub ich grup, w celu przypisania osobnej technologii wydruku.

Aplikacja Softshaper umożliwia indywidualną modyfikację każdej warstwy i  określone cechy modelu tylko na tych obszarach, gdzie jest to konieczne. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas i materiał, przy znacznym zwiększeniu wytrzymałości wydruku i uzyskaniu wymaganych cech technologicznych.

Zaawansowane Funkcje Podporowania

Funkcja generowania struktur obejmuje podporowanie automatyczne i manualne, oferując szeroki wybór kształtów podpór – w zależności od potrzeb technologicznych. Parametryzacja procesu podporowania pozwala na zmianę typu wypełnienia, modyfikację obszarów wsparcia, jak również możliwość generowania konturu. Program pozwala skompensować wpływ sił adhezji modelu i suportu poprzez możliwość sterowania offsetem tych struktur w płaszczyźnie XY oraz w Osi Z.

Aplikacja Softshaper posiada dwa rodzaje generowania podpór – automatyczny i obiektowy. W pierwszym przypadku obszary wymagające struktur supportowych są automatycznie wykrywane przez oprogramowanie. Struktury wspierające generowane obiektowo dają użytkownikowi możliwość dodawania lub usuwanie wskazanych obiektów, dzięki czemu ma on kontrolę nad obszarem podporowym.

Oprogramowanie umożliwia również określenie parametrów zagęszczenia podpory. Dzięki temu możliwe jest ustawienie większego zagęszczenia podpory w szczególnie istotnych obszarach. W innych natomiast gęstość podpór może być dobierana pod względem wymaganej sztywności. Proces ten przekłada się na przyspieszenie całkowitego czasu wydruku.

Dynamiczne Sterowanie Chłodzeniem i Prędkością Druku

proces drukowania z materiałów termoplastycznych ogromny wpływ mają zjawiska termiczne zachodzące w ekstrudowanym materiale. W zależności od geometrii modelu i generowanej trajektorii ruchu głowicy proces na modelu mogą pojawiać się węzły cieplne w postaci druku małej geometrii. Dlatego ważne jest, aby użytkownik posiadał pełną kontrolę nad procesem technologicznym.

Aplikacja Softshaper pozwala na modyfikację tych parametrów poprzez automatyczną adaptację wartości prędkości i chłodzenia na modelu. Możliwe jest określenie miejsc wymagających zwiększonego lub zmniejszonego chłodzenia warstw wydruku. Funkcja ta znacząco przyczynia się do polepszenia jakości drukowanych modeli i stopnia odwzorowania detalu. Aplikacja Softshaper umożliwia płynne sterowanie prędkością druku 3D oraz czasem wychłodzenia warstwy.

Oprogramowanie Softshaper zapewnia  Intuicyjny Interfejs, ułatwiający pracę na wielu modelach. Istotna z perspektywy prototypowania i wsparcia produkcji jest możliwość wygenerowania i zapisu Raportów z wykonanej w programie pracy, a wsparcie konstruktorom i technologom druku 3D zapewnia zaawansowana symulacja druku. Kolorystyczne i numeryczne odwzorowanie procesu druku umożliwia dokładne zaplanowanie prędkości, chłodzenia, ustawień dla konkretnego materiału, a nawet pojedynczej warstwy. Możliwość tworzenia, zapisywania, transferowania, ponownego użytkowania plików technologicznych programu daje Praca na Profilach i Projektach, a Dedykowane Postprocesory zapewniają definiowanie indywidualnych cech i funkcji każdej maszyny, dostosowanych do wymagań technologicznych branży.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Brak możliwości dodawania komenarzy

Może cię również zainteresować

Więcej w Druk 3D