W Sydney, w Australii opracowano nową technologię, która rozwiązuje problem odpadów powstałych w wyniku pandemii C19, poprzez recykling zużytego sprzętu ochrony osobistej (PPE) i przekształcania go na materiały do druu 3D. Współpraca pomiędzy 3RD Axis – firmą zajmującą się produkcją addytywną, a Australijską Organizacją Nauki i Technologii Jądrowej (ANSTO) zaowocowała procesem, który może ekstrachować materiały ze zużytych środków ochrony indywidualnej i wykorzystywać je jako surowiec do druku 3D. Środki ochrony osobistej po przejściu procesu recyklingu mogą zyskać nowe życie jako zupełnie komponenty wyprodukowane na drukarkach 3D.

Na całym świecie każdego dnia z powodu pandemii powstaje do 1,6 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych, a codziennie wyrzuca się 3,4 miliarda masek jednorazowego użytku. Technologia rozwijana przez 3RD Axis otwiera możliwość recyklingu dla nowych tworzyw sztucznych i materiałów.

„To co opracowujemy wraz z partnerami z ANSTO, jest użytecznym rozwiązaniem stale rosnącego problemu generowania odpadów. Naszym celem jest wykorzystanie surowców z wyrzuconych lub przestarzałych środków ochrony indywidualnej, takich jak maski i sterylne opakowania, jako surowca do produkcji filamentu dla drukarek 3D” – powiedział Andrew Cooper, dyrektor generalny 3RD Axis.

Firmy z branży odpadów medycznych współpracują z 3RD Axis w celu uproszczenia procesów zbiórki i separacji, które można wdrożyć w szpitalach, centrach medycznych, hotelach i pojazdach służb ratunkowych. Zebrane odpady przechodzą wieloetapowy proces dekontaminacji, zanim zostaną stopione w wysokich temperaturach i zamienione w płynną postać, tworząc termoplastyczny filament. Celem projektu jest wytwarzanie zrównoważonych produktów i ograniczanie ilości odpadów na wysypiskach.

„Wyzwanie polega na ponownym wykorzystaniu materiałów pochodzących z gospodarki jednorazowego użytku i przekształceniu ich w trwałe wyroby, które jako następny produkt mają dłuższy cykl życia” — powiedział Gerry Triani, lider ANSTO ds. rozwoju i charakteryzacji materiałów. „Cel jest dwojaki – ograniczyć składowanie, a także stworzyć produkt korzystny zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki”.

Źródło: www.ansto.gov.au
Zdjęcie: www.pixabay.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like