Założona w 1975 roku we Francji firma ESI Group, jest czołowym producentem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego służącego do wirtualnego prototypowania. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez firmę, użytkownik może symulować zachowanie danego produktu podczas jego testowania, procesów produkcyjnych oraz końcowego użytkowania – wszystko to w sferze wirtualnej, na ekranie komputera. Inżynierowie używają programów ESI Group do sprawdzania wydajności projektowanych rozwiązań już na bardzo wczesnym etapie ich tworzenia, dzięki czemu są w stanie wyeliminować pierwsze błędy w założeniach.

Od niedawna rozwiązania ESI Group są już oficjalnie dostępne również w Polsce. Wszystko za sprawą nowo powołanej spółki – VPI Polska, która została autoryzowanym dystrybutorem ESI Group w kraju. Spółkę tworzą specjaliści z firm TMSys oraz CadXpert. TMSys posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów CAD/CAM/CAE, z kolei CadXpert to czołowy dystrybutor drukarek 3D (m.in. MakerBot i Blueprinter) oraz skanerów 3D (MakerBot Digitizer i Fuel3D).

Od wirtualnych prototypów do rzeczywistych produktów

Produkty ESI Group pomagają firmom maksymalnie skrócić czas projektowania detali poprzez wyeliminowanie konieczności czasochłonnego tworzenia rzeczywistych, fizycznych prototypów. Dzięki dedykowanym narzędziom do symulacji numerycznych możliwe jest opracowanie wirtualnych prototypów odzwierciedlających rzeczywiste produkty, procesy ich wytwarzania oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych. Technologia ESI umożliwia wprowadzenie wymaganych zmian konstrukcyjnych i technologicznych, na długo przed powstaniem fizycznych prototypów. Pozwala to radykalnie skrócić czas oraz obniżyć koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Symulacje numeryczne procesów spawania i obróbki cieplnej

W celu usprawnienia działalności zakładów produkcyjnych, ESI Group opracowało aplikację SYSWELD. To zaawansowany program umożliwiający precyzyjną i zaawansowaną symulację wszelkich procesów spawania oraz obróbki cieplnej. W wynikach przeprowadzonej analizy, system precyzyjnie przedstawia zmiany metalurgiczne, odkształcenia, naprężenia, zmiany twardości oraz wielkość i strefę wpływów ciepła, jakie będą występować w spawanym obiekcie.

SYSWELD

SYSWELD został wyposażony w liczne bazy materiałowe, zawierające najczęściej używane materiały w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym, lotniczym, chemicznym, energetycznym oraz nuklearnym. Rozwiązanie pozwala optymalizować procesy spawania z uwzględnieniem usztywnienia, wszystkich parametrów spawania oraz kolejności wykonywania spoin.

Symulacje numeryczne procesów tłoczenia blach

PAM-STAMP 2G to program służący do optymalizacji procesu tłoczenia blach. Aplikacje wchodzące w skład tego pakietu umożliwiają przeprowadzenie kompletnej symulacji numerycznej procesu tłoczenia blach – od szybkiego zaprojektowania tłocznika, poprzez ocenę odkształcalności, weryfikację procesu, obliczenie odskoku sprężystego, kompensację tłocznikiem, aż do końcowej weryfikacji procesu. Użytkownik uzyskuje również prognozę odskoku sprężystego i propozycję jego korekty.

PAM-STAMP 2G

PAM-STAMP 2G symuluje nie tylko łańcuch czynności zwykłego tłoczenia, ale także formowanie na gorąco, formowanie przez rozciąganie, formowanie nadplastyczne, formowanie z poduszką gumową, formowanie rur, zawijanie obrzeży rolkami, tłoczenie wielotaktowe etc. Pakiet posiada dodatkowo specjalne dedykowane narzędzia dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.

Symulacje numeryczne procesów odlewania

ProCAST służy z kolei do profesjonalnej symulacji procesu odlewania. Umożliwia przewidywanie wyników całego procesu odlewania włącznie z wypełnieniem formy i defektami odlewniczymi powstającymi w czasie krzepnięcia, a ponadto pozwala przewidzieć właściwości mechaniczne, zniekształcenia detalu jak i wady odlewnicze. Dzięki temu ProCAST dostarcza szybką wizualizację efektów zmian parametrów produkcyjnych oraz zapewnia podstawę do wprowadzania poprawek już w początkowych etapach projektowania procesu. Możliwe jest modelowanie każdego rodzaju procesu odlewania ze stopów odlewniczych, a także modelowanie takich istotnych procesów, jak przedmuchiwanie rdzenia i obróbka cieplna.

ProCAST

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może cię również zainteresować