We wrześniu ubiegłego roku opisywaliśmy spór patentowy, jaki rozgorzał pomiędzy dwoma firmami produkującymi biodrukarki 3D – Cellink (należący do grupy BICO) i Organovo. Najpierw Organovo – bezsprzeczny pionier biodruku 3D na świecie, oskarżył Cellink o złamanie kilku należących do niego patentów, aby chwilę później zostać oskarżony przez Cellink, że jego patenty nigdy nie powinny być w ogóle przyznane. Ostatecznie firmy doszły do porozumienia podpisując stosowne umowy licencyjne na wykorzystywanie swoich rozwiązań technologicznych, które zarazem gwarantują ostateczne zakończenie konfliktu i zamykają drogę do dalszych roszczeń.

Według oświadczeń wydanych przez obie firmy, zgodziły się one rozwiązać swój spór za pomocą komercyjnej umowy licencyjnej. Dzięki umowie wszystkie powództwa cywilne dotyczące ważności patentów Organovo zostały oddalone, a firmy zgodziły się również zrezygnować z wszelkich powiązanych żądań, zobowiązań i kosztów na rzecz znalezienia „korzystnego i trwałego rozwiązania” ich konfliktu prawnego. W przypadku Cellink / BICO takie porozumienie zapewnia firmie dostęp do technologii biodruku Organovo, co wzmocni już i tak szerokie portfolio rozwiązań technologicznych. W zamian za dostęp do zasobów Organovo, Cellink / BICO będzie musiało zapłacić około 1-2% sumy swoich całkowitych przychodów jakie osiągnie w 2022 roku. Tak jak kwota ta została uznana za „nieistotną dla grupy”, tak dla Organovo kapitał ten może okazać się prawdziwą „manną z nieba”.

Organovo rozpoczęło swoją działalność w połowie lat 00’nych, rozwijając technologię biodruku 3D tkanek wątroby. Pierwszy istotny sukces firma ogłosiła w 2013 r., co zainspirowało wielu naukowców do podjęcia badań w tym obszarze i w konsekwencji zapoczątkowało karierę wielu obecnie funkcjonujących firm na rynku biodruku 3D. Niestety mimo kolejnych sukcesów o charakterze naukowym, Organovo nigdy nie udało się osiągnąć istotnego sukcesu rynkowego. W 2019 r. firma ogłosiła konieczność znalezienia „strategicznych alternatyw” dla dalszego rozwoju, gdy okazało się m.in. że dotychczasowa metoda wytwarzania tkanki wątroby wymaga istotnej zmiany podejścia technologicznego (mówiąc inaczej – doszła do granicy swoich możliwości). Od tamtej pory Organovo bardziej koncentrowało się na minimalizacji wydatków i poszukiwań alternatywnych metod finansowania, niż pracach badawczych…

Zeszłoroczny spór patentowy z Cellinkiem z finansowego punktu widzenia okazał się więc właściwym krokiem. Paradoksalnie dzięki podpisanej umowie licencyjnej, Organovo będzie miało środki na rozwój przynajmniej w tym roku. Pytanie jak poradzi sobie z tym w dłuższym czasie…?

Źródło: www.organovo.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News