Photocentric – brytyjski producent fotopolimerowych drukarek 3D – i od pewnego czasu również duży dostawca części drukowanych na żądanie, pozyskał dofinansowanie w wysokości 2,5 mln funtów z rządowej instytucji Innovate UK w ramach programu „Sustainable Smart Factory”, aby poprowadzić rozwój nowatorskiego, autonomicznego procesu druku 3D z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Photocentric zamierza stworzyć ekonomiczny i niskoemisyjny procesu drukowania 3D części polimerowych jako zamiennik dla formowania wtryskowego dzięki koncepcji o nazwie „Low Energy Autonomous Digital” (LEAD).

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych jest najczęściej wybieraną metodą produkcyjną przy wytwarzaniu dużych partii części, jednak w przypadku produkcji małej liczby sztuk, wytwarzanie addytywne jest procesem dużo bardziej opłacalnym, z uwagi na brak kosztów oprzyrządowania w postaci form wtryskowych. Korzyści środowiskowe płynące z druku 3D są również znaczące, ze względu na mniejszą liczbę zaangażowanych procesów, mniejsze zużycie materiału i niższe zużycie energii.

Sercem projektu LEAD jest autorska technologia oparta o wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), która zasila macierze drukarek 3D. Zautomatyzowany proces cyfrowy wykorzystuje jednoprzepływowe linie produkcyjne, które zaczynają się od ciekłej żywicy na jednym końcu i autonomicznie dostarczają funkcjonalne przedmioty z tworzyw sztucznych na drugim, w dużej skali.

W ramach projektu porównany zostanie również ślad węglowy tradycyjnego wytwarzania metodą wtrysku z drukiem 3D w całym jego cyklu życia. Wiodący użytkownicy z branży dokonają walidacji obu metodologii: Games Workshop, wiodący na świecie producent figurek, Essentra Components, jedna z największych brytyjskich firm wtryskowych oraz Unipart, główny partner produkcyjny pierwszego szczebla działający w branży motoryzacyjnej, kolejowej i wielu innych sektorach. Centrum Technologii Produkcji (MTC) będzie przeprowadzać analizę śladu węglowego pochodzącą z każdego procesu jako bezstronna strona trzecia.

Równocześnie innowacyjny proces druku 3D umożliwi tworzenie użytecznych części z bioodpadów i zapewni nowatorski, energetycznie opłacalny proces recyklingu po zakończeniu eksploatacji termoutwardzalnych tworzyw sztucznych.

Rząd Wielkiej Brytanii przeznaczył 14 milionów funtów na projekty, które wykorzystują technologię cyfrową do napędzania efektywności energetycznej, produktywności i wzrostu w kluczowych branżach produkcyjnych.

Źródło: www.photocentricgroup.com
Zdjęcie: www.photocentricgroup.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like