W poniedziałek pisałem o tym, iż Microsoft wspólnie z HP pracuje nad zawiązaniem konsorcjum, które prowadziłoby wspólne prace projektowe nad nowym formatem pliku do druku 3D, który miałby zastąpić dominujący obecnie format STL. Wczoraj okazało się, że lista firm, które postanowiły połączyć siły jest bez porównania większa i są to w większości same duże i znane marki. Oprócz Microsoftu i HP, znalazły się tam Autodesk, Shapeways, SLM Solutions (producent drukarek 3D drukujących z metalu), Dassault Systèmes (twórcy SolidWorksa) oraz netfabb. To potężna grupa, której wiedza i zasoby programistyczne praktycznie z miejsca zapewniają powodzenie całego projektu. Czyżbyśmy byli właśnie świadkiem początku końca STL? A przynajmniej jego końca w kontekście branży druku 3D?

Przejście z formatu STL do 3MF ma szansę stać się dla druku 3D równie rewolucyjne jak przejście w latach 90-tych ubiegłego wieku z PostScriptów na PDF w poligrafii (a dokładniej w grafice wektorowej i DTP). Microsoft swoje prace nad formatem 3MF rozpoczął już co najmniej dwa lata temu. To co ma go odróżniać od STL, to m.in. dodanie do pliku informacji nt. koloru i tekstury oraz całkowita zmiana w koncepcji w sposobie generowania plików do druku 3D.

Aktualnie, standardowe środowisko pracy związane z drukiem 3D przedstawia się w następujący sposób:

Źródło: www.3dprinter.net

Źródło: www.3dprinter.net

Każdy z procesów jak projektowanie i modelowanie 3D, usuwanie niezgodności oraz przygotowywanie do druku odbywa się na oddzielnych aplikacjach. Z kolei Microsoft zamierza uprościć ten proces tworząc to…:

Źródło: www.3dprinter.net

Źródło: www.3dprinter.net

…dzięki czemu działania poszczególnych aplikacji w środowisku nie następowałyby jedna po drugiej, tylko zostałyby zunifikowane w jeden proces. Konsekwencją byłoby zoptymalizowanie całego procesu, tak aby z poziomu każdej aplikacji było możliwe wypuszczenie pliku do druku.

Źródło: www.3dprinter.net

Źródło: www.3dprinter.net

Mimo, iż w projekt zaangażowały się duże firmy i korporacje, zamierzają pozostawić projekt otwartym. 3MF Consortium uruchomiło stronę na GitHubie, gdzie zostały opublikowane pierwsze pliki źródłowe formatu .3mf do pobrania. Interesujące w tym wszystkim jest również to, że w pracach nad formatem nie uczestniczą w ogóle przedstawiciele 3D Systems, Stratasysa czy EOS – trzech największych dziś firm z branży druku 3D. Wychodzi na to, że duzi gracze uznali, iż poradzą sobie z powodzeniem z tym tematem sami i nie warto sobie zaprzątać głowy dotychczasowymi liderami rynku.

Nadchodzą nowe czasy i nowe reguły…

Źródło: www.3dprintingindustry.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like

More in News