PRUSA Research – czeski producent tanich, amatorskich drukarek 3D, ogłosił premierę autorskiego systemu do zautomatyzowanej produkcji przyrostowej AFS (Automated Farm System). Jest on aktualnie prezentowany na Expo 2022 w Dubaju na stoisku narodowym Czech. System został zaprojektowany na potrzeby sterowania farmami tanich drukarek 3D i na potrzeby prezentacji, został oparty o linię 34 nowych, autorskich urządzeń Prusy, wykorzystujących kinematykę CoreXY.

Koncepcja zautomatyzowanych farm drukarek 3D nie jest nowa – na przestrzeni lat kilka firm próbowało tego z większym lub mniejszym sukcesem – wśród nich takie tuzy jak Stratasys, MakerBot czy Ultimaker. Koncept AFS Prusy ma wewnętrzny charakter – firma od dawna wykorzystuje własne drukarki 3D do produkcji części do nowych urządzeń, korzystając z farmy liczącej już blisko 1000 maszyn. Uruchomienie takiej liczby drukarek 3D wymaga sporego zaangażowania zasobów ludzkich i PRUSA Research od dawna eksperymentuje z metodami automatyzacji pracy. Automated Farm System jest pokłosiem tych działań.

AFS składa się z systemów regałów, które umożliwiają szybki montaż i wymianę poszczególnych drukarek 3D. Jeśli któraś wymaga serwisu, można ją łatwo wyjąć i w jej miejsce wstawić kolejną. Prusa Research opisuje to jako system typu „rack-like”. AFS został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i może być skonstruowany z drukarkami 3D o różnych obszarach roboczych, a nawet z różnymi modelami urządzeń.

Źródło: https://blog.prusaprinters.org/the-future-of-manufacturing-by-prusa-research_55993/

Głównym wyzwaniem związanym z automatyzacją druku 3D jest konieczność usunięcia gotowych wydruków. Zwykle odbywa się to ręcznie, co, jak można się spodziewać, jest równie problematyczne co kosztowne, gdyż wymaga zasobów ludzkich. Kilka firm, korzystających z tego typu rozwiązań, podejmowało już próby automatycznego usuwania wydruków. AFS PRUSY wykorzystuje ramię robotyczne, które usuwa ze stołów roboczych podkładki z gotowymi wydrukami 3D i przenosi je do stacji rozładunkowej. W Dubaju wydruki są gromadzone w pojemnikach, ale istnieje możliwość przenoszenia ich do kolejnych stacji roboczych w celu post-processingu.

Prusa Research zamierza oferować AFS w cenie do 3000 dolarów za 1 drukarkę 3D. Przy tym poziomie cen, prezentowana w Dubaju farma kosztowałby 102 000 dolarów.

Źródło: www.prusaprinters.org
Zdjęcia: printers.orgzdjęcia wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like