Recreus, hiszpański producent filamentów do druku 3D, rozwija linię filamentów z myślą o ochronie środowiska. Firma zaprezentowała dwa nowe materiały: Filaflex Purifier i PLA Purifier, posiadające właściwości transformacyjne, aby pomóc środowisku poprzez redukcję szkodliwych gazów.

Miliony ton dwutlenku węgla (CO2) i szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO) są uwalniane do atmosfery każdego dnia. Najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie emisji na całym świecie, jednakże Recreus zaproponował alternatywną drogę – możliwość wytwarzania części za pomocą drukarki 3D z materiału zdolnego do przekształcania gazów cieplarnianych i szkodliwych gazów w nieszkodliwe cząstki mineralne.

Filaflex Purifier jest materiałem elastycznym i miękkim, a PLA Purifier klasycznym pod względem właściwości PLA. Oba zawierają dodatek z innowacyjnym związkiem, który adsorbuje i mineralizuje dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO), zamieniając je w cząstki mineralne nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. Części drukowane za pomocą Filaflex Purifier i PLA Purifier zawierają najnowszą technologię mineralizacji gazów. Dzięki niej cząsteczki CO2, NOx i VOC, które przylegają do powierzchni części wydrukowanych z filamentów Purifier, przechodzą transformację. Ta przemiana szkodliwych cząstek w nieszkodliwe cząstki odbywa się w procesach katalizy i fotokatalizy. W ten sposób cząstki pochodzące z gazów cieplarnianych i szkodliwych gazów (CO2, NOx i VOC) są przekształcane w cząstki mineralne, które są nieszkodliwe dla środowiska.

Dzięki Filaflex Purifier i PLA Purifier dodaje się wartość do zwykłych części i/lub można tworzyć nowe aplikacje, przyczyniając się do zdrowszego środowiska. Oprócz drukowania miękkich i elastycznych części ze wszystkimi właściwościami filamentu Filaflex star, ale także z możliwością przetwarzania szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO), wejdą w kontakt z zadrukowaną częścią z Filaflex Purifier na cząstki mineralne, które są nieszkodliwe dla środowiska i ludzi.

Źródło: www.3dprintingmedia.network
Grafika przewodnia: www.recreus.com – zdjęcia wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like