Renishaw, jeden z najpopularniejszych producentów systemów do druku 3D z metalu zawarł kooperacje z BAE Systems, koncernem przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Podpisane przez nich porozumienie pozwoli firmom na wspólne rozwijanie rozwiązań z zakresu technologii przyrostowych na potrzeby sektora obronnego i lotniczego. Ich głównym celem jest redukcja kosztów materiału i czasu produkcji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości tworzonych samolotów bojowych.

Wspólnie realizowany projekt to okazja do wymiany doświadczeń – Renishaw dysponuje bogatym zasobem wiedzy z zakresu druku przestrzennego, natomiast specjaliści z BAE Systems mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, dotyczącym rozwiązań tworzonych dla sektora obronnego i lotniczego.

Dla BAE Systems nie jest to pierwszy kontakt z technologią druku 3D. Organizacja eksploruje ten temat już od ponad dwudziestu lat – w tym czasie zdążyła nawiązać współpracę m.in. z firmą Stratasys, której urządzenia wspomagają produkcję zarówno prototypów jak i elementów wyposażenia samolotów myśliwskich.

Teraz, według wstępnych założeń, w ramach współpracy z Renishaw powstanie Centrum Rozwoju Nowych Produktów i Procesów (New Product Development & Process Development Centre – NPPDC) o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych. Właśnie tam prowadzone będą doświadczenia nad optymalizacją przyrostowych technologii wytwórczych i dostosowaniem ich do wymagań produkcyjnych BAE Systems.

Jak mówi Andy Schofield, dyrektor ds. technologii produkcji i materiałów w BAE Systems, korzyści płynące z wdrażania technologii przyrostowych są niezaprzeczalne. Wybór Renishaw jako partnera do dalszych badań został podjęty w oparciu o wysoką jakość elementów produkowanych z wykorzystaniem ich urządzeń. Schofield wierzy, że zawarta kooperacja pozwoli na stworzenie środowiska umożliwiającego wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń w celu tworzenia innowacji. W tak intensywnie rozwijających się branżach, transfer informacji jest niezbędny do kreowania pól dla modernizacji dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych.

Will Lee, dyrektor Renishaw, przyznaje, że zespół z niecierpliwością czeka na potencjalne możliwości, jakie mogą wyniknąć z zawartej współpracy. Wspólnie z BAE Systems, specjaliści z Renishaw chcą skupić się głównie na rozwoju technologii przyrostowych, które będą spełniały restrykcyjne wymagania stawiane metodom produkcji elementów na potrzeby branży lotniczej.

Źródło: 3dprintingmedia.network

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like