Roboze – włoski producent wysokotemperaturowych drukarek 3D klasy przemysłowej, zamierza od nowego roku rozpocząć program gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. Circular Economy), w ramach którego umożliwi wszystkim swoim klientom zwrot resztek materiałów eksploatacyjnych, pozostałych z realizowanych wydruków 3D Roboze i przerobić go na nowy filament. Tym samym klienci Roboze otrzymają „odzyskany” materiał eksploatacyjny w znacznie niższej cenie niż oryginalny, ograniczając w ten sposób liczbę odpadów trafiających do śmieci – i w konsekwencji do środowiska naturalnego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to dość stary koncept, który w ciągu kilku ostatnich lat nabrał dużego znaczenia w świadomości firm. Polega on na niczym innym, jak dążeniu do maksymalnego odzysku zużytych materiałów – w szczególności tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia ich na powrót do użycia. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku Roboze, które produkuje i/lub sprzedaje tzw. „nieśmiertelne” materiały do druku 3D, jak kompozyty poliamidów z włóknem węglowym, PEEK czy Ultem.

Nowy program ma na celu rozwiązanie problemu odpadów pochodzących z nieudanych wydruków 3D, podpór lub innych spadów technologicznych jakie powstają podczas pracy z drukarkami 3D Roboze. Mogą to być dość istotne ilości, gdyż firma specjalizuje się w produkcji maszyn o dużych obszarach roboczych, na poziomie nawet 1 metra we wszystkich trzech osiach XYZ. Równocześnie program powinien spotkać się ze sporym zainteresowaniem klientów Roboze, gdyż oferowane przez firmę materiały eksploatacyjne należą do grona najdroższych termoplastów wykorzystywanych w druku 3D – producent zapewnia, że filamenty z odzysku będą dużo tańsze.

Źródło: materiały prasowe Roboze

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like