Zortrax, polski producent drukarek 3D, od lat rozwija bazę swoich produktów – drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych oraz dedykowanych rozwiązań programistycznych. Teraz, zainteresowanie spółką wyraziła rosyjska spółka Rusatom Additive Technlogies (RusAT), informując, o podpisaniu term sheet. Dokument ten dotyczy nabycia akcji stanowiących nie więcej niż 50 proc. kapitału zakładowego spółki.

Szczególne wrażenie robi wartość potencjalnej transakcji – wycena nie więcej niż 50% kapitału zakładowego szacowana jest na ok. 65 mln USD, czyli ok. 253,3 MLN. Zgodnie z podpisanym term sheet,  RusAT miałby nabyć 13.850.700 dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki oraz objąć 88 mln akcji nowej emisji.

RusAT jest częścią rosyjskiego koncernu paliwowego TVEL, zajmującego się głównie wydobyciem rudy uranu i produkcją paliwa jądrowego. Dla wschodniej firmy może to być próba wejścia na rynek Europejski. Jak czytamy w komunikacie, „Zgodnie z Term sheet RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania Term sheet, podczas którego Spółka ani podmioty z nia powiązane, w tym Założyciele, nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji Spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence Spółki.”

Intencją obu stron jest zamknięcie transakcji do końca bieżącego roku kalendarzowego. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to jak dotąd najwyższa inwestycja w polskiej branży druku 3D.

Obecnie, w ramach spółki- córki Zortrax Dental firma prowadzi kampanię za pośrednictwem platformy crowdway.pl, której celem jest emisja akcji w formie crowdfundingu. Założony próg wartości akcji, które mają zostać rozdysponowane to 4,000,000 PLN – jak dotąd, udało się znaleźć właścicieli dla blisko 10% wyemitowanych akcji. Do końca kampanii pozostało 26 dni.

Źródło: money.pl

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in News