MarketsandMarkerts – analitycy rynkowi znani nam z badań branży druku 3D, opublikowali raport na temat segmentu proszków używanych w różnych technologiach addytywnych. Do 2020 ma on osiągnąć poziom blisko 0.65 miliarda dolarów przy  typowo dla druku 3D wysokim rocznym wzroście.

Raport nosi nazwę „Rynek Proszku do Druku 3D według Typu (Metal, Plastik, Ceramika), Zastosowania (Lotnictwo i Obrona, Automotive, Medyczny i Dentystyczny, Inne) i Położenia Geograficznego (Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik, Reszta Świata) – globalna prognoza do 2020 roku„. Jest dostępny na stronach MarketsandMarkets za „jedyne” 4650$ dla pojedynczego użytkownika.

Punktem wyjścia dla analizy jest estymacja dotycząca 2015 roku, w której wartość segmentu proszków do druku 3D szacuje się na 213.3 mln dolarów. Wybrany przedział czasowy to 5 lat pomiędzy 2015 a 2020. Oznacza to, że współczynnik średniej rocznej stopy wzrostu (CAGR) dla tego okresu wynosi 24.4%. W analizie opierano się na informacjach z różnych źródeł i baz danych (Hoovers, Bloomberg, itp.). Metodologię  oparto na analizie wielkości segmentu druku 3D z proszku, zgłaszanych patentów i ich wpływ na wielkość tego segmentu i rozwój całej technologii, udziału poszczególnych typów proszków i strukturze całego segmentu wraz z jego interesariuszami. MarketsandMarkets w oszacowaniu wielkości rynku oparło się w dużej mierze na wolumenie produkcji producentów proszków (Sandvik, Carpenter, LPW Technology, Erasteel), których sprzedaż oraz opinia o wielkości popytu i ich zdolności zaspokojenia podaży w zestawieniu z niektórymi odbiorcami (Volvo, GE Aviation, ciężki przemysł, itd.), dają w miarę konkretne szacunki.

wykres

MarketsandMarkets swoją analizę podpiera takimi czynnikami jak wygasające patenty, które pobudzają rozwój start-upów i ukierunkowanie na nowe produkty i obniżanie kosztów technologii, angażując kolejnych inwestorów oraz tradycyjnie rozwój technologii spiekania proszków. Czyli konkurencja, która bezpośrednio kreuje rozwój technologii i obniżanie kosztów, co zwiększa dostępność i wykorzystanie, przekładające się z kolei na rozwój rynku.

3d-printing-powder-market1

Wnioski płynące z analizy to główny udział w segmencie proszkowego druku 3D Lotnictwa i Obrony (LiO; blisko 30 proc.) z Automotive na drugim miejscu. Prognozy i trendy wskazują na metal jako głównego udziałowca, przez wzgląd na jego właściwości i bezpośredni związek z rynkiem LiO już w 2015 roku, a także samochodowym. Pewnego rodzaju potwierdzeniem dla takich wniosków jest szereg artykułów na temat druku 3D z metalu opublikowanych w ostatnich tygodniach na łamach CD3D.

znajdź_swój_metal

Regionem, który pozostanie największym udziałowcem wskazuje się Amerykę Północną, natomiast Europa ma być za kilka lat największym hubem dla sproszkowanego metalu, w związku z dużymi inwestycjami poczynionymi w tym regionie w tym zakresie. Jako problemu pozostające do rozwiązania dla rynku spiekanych proszków do druku 3D, MarketsandMarkets podają potrzebę jeszcze wyższej precyzji dla zaawansowanych aplikacji inżynieryjnych, brak wysoce specjalistycznych materiałów  oraz wyzwanie jakim jest profesjonalny serwis urządzeń pracujących w technologii proszkowej.

Źródła: www.marketsandmarkets.com, www.3ders.org

Karol Krawczyński
W branży druku 3D działający od 2013 roku. Jego przygoda zaczęła się od FDM, a następnie rozwinęła w stronę profesjonalnych i przemysłowych rozwiązań z firmą Solveere. Autor blisko setki artykułów na CD3D, prowadził dział Rynki Finansowe w Gazecie Finansowej oraz magazyn Business Coaching. Pasjonuje się szermierką i fantastyką - obiema w szerokim ujęciu.

    Comments are closed.

    You may also like