Siemens PLM Software jako wiodący dostawca oprogramowania z zakresu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) oraz kierowania produkcją (MOM) prowadzi prace nad stworzeniem najbardziej kompleksowego rozwiązania pozwalającego na monitorowanie pełnego cyklu wytwarzania oraz łatwej komunikacji. Podczas tegorocznych targów przemysłowych Hannover Messe, Siemens zaprezentował plany nowej platformy online wspierającej globalną produkcję elementów w technologii przyrostowej.

Według dyrektora generalnego Siemens PLM Software, Tony’ego Hemmelgarn’a, Siemens odpowiada na różnorodne potrzeby swoich klientów na wszystkich etapach procesu wytwarzania – od projektu do uzyskania elementu końcowego.  Opracowana platforma stanie się miejscem łączącym ludzi, technologie, urządzenia a także wiedzę niezbędnej do wykorzystania pełnego spektrum wzajemnych  możliwości biznesowych.

Jak zapowiadają twórcy, płaszczyzna zapewni środowisko pozwalające na zrzeszenie członków globalnej społeczności produkcyjnej umożliwiając dostęp do merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji projektów w technologii druku 3D, pozwalając jednocześnie na rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych. Jako przykład Siemens podaje umożliwienie nawiązania relacji pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami a użytkownikami, w celu zamawiania wydruków przestrzennych z dowolnego miejsca na świecie. To jednoczenie sposób na usprawnienie procesu wytwarzania i wykorzystania technologii przyrostowych w charakterze głównego sposobu produkcji detali.

Platforma jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na wydruki „on-demand” dla użytkowników prywatnych i niedużych firm, a także źródłem ogólnodostępnej, specjalistycznej wiedzy dotyczącej technik addytywnych. Głównym założeniem twórców jest zebranie grona ekspertów z rozmaitych dziedzin związanych z technologią druku 3D, m.in. projektantów modeli przestrzennych, producentów masowych jak i niskoseryjnych oraz dostawców urządzeń i materiałów. Stworzona siatka kontaktów ułatwi proces nawiązywania współpracy, a także pozwoli na korzystanie z doświadczenia innych członków społeczności m.in. w trakcie pracy nad projektem. Jednocześnie będzie ogromną oszczędnością czasu dla użytkowników szukających zaufanych przedsiębiorców świadczących usługi z branży technologii przyrostowych.

Co więcej, korzystanie z platformy jest szansą na zoptymalizowanie procesów wytwarzania poprzez lepsze planowanie kolejnych zadań oraz zwiększanie wydajności przepływu pracy dzięki rozsądniejszemu wykorzystanieu możliwości drukarek 3D, w myśl rozwijanych przez Siemens procesów zarządzania cyklem życia produktu oraz właściwego zarządzania produkcją. Według wstępnych doniesień, platforma internetowa ma zostać uruchomiona w ciągu pierwszej połowy przyszłego roku.

Źródło: 3dprintingbusiness.directory

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like