SLM Solutions ogłosiło wyniki finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. osiągając wzrost przychodów o +36% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Drukarka 3D do metalu NXG XII 600 – flagowy produkt firmy, cieszy się nieustająco dużym zainteresowaniem wśród szerokiego spektrum klientów i firma oczekuje, że nadal będzie napędzał dalszy rozwój jej działalności. Potwierdzeniem może być fakt, że na koniec września br. portfel zamówień SLM Solutions wyniósł 50,8 mln EUR i był wyższy o +49% w porównaniu do września 2021 roku.

W trzecim kwartale roku, SLM Solutions wygenerowało przychód na poziomie 26,9 mln EUR – o +39% więcej niż przed rokiem. W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku firma wygenerowała przychody w wysokości 69,4 mln EUR. EBITDA wyniosła -1,5 mln EUR za 9 miesięcy 2022 r., co oznacza poprawę o +80% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. gdy osiągnięto wynik -7,6 mln EUR. Ta poprawa odzwierciedla zauważalną dźwignię operacyjną w biznesie. Kapitał obrotowy wzrósł do 42,2 mln EUR, a wzrost ten wynikał przede wszystkim z wyższego poziomu zapasów w związku z przygotowaniami Spółki do nadchodzących wysyłek zamówionych maszyn.

Biorąc pod uwagę silną pozycję w portfelu zamówień i wysoką dynamikę popytu, SLM Solutions potwierdza swoje prognozy na rok 2022 z przychodami na poziomie co najmniej 100 mln EUR. Jeśli chodzi o prognozę EBITDA na rok 2022, Spółka osiągnęła próg rentowności EBITDA już w drugim kwartale 2022 roku i powtórzyła ten wynik również w trzecim kwartale 2022 roku. Patrząc w przyszłość, SLM Solutions zamierza pracować nad ciągłą poprawą rentowności operacyjnej.

We wrześniu 2022 r. Nikon Corporation za pośrednictwem swojej spółki zależnej Nikon AM. AG zainicjowało dobrowolną publiczną ofertę przejęcia wszystkich pozostających w obrocie akcji SLM Solutions po cenie 20 EUR za akcję. Po początkowym okresie akceptacji dobrowolnej publicznej oferty przejęcia firma Nikon zabezpieczyła 86,17% kapitału zakładowego i praw głosu SLM, biorąc pod uwagę akcje, które mogą powstać w wyniku zamiany wszystkich obligacji zamiennych zapadających w 2026 r.

Źródło: www.slm-solutions.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Leave a reply

You may also like