SLM Solutions – niemiecki producent przemysłowych drukarek 3D do metalu, opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. oraz skumulowane wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy roku. Firma zanotowała wysoki wzrost zamówień na swoje maszyny, które wzrosły o 67% rok-do-roku. Łącznie SLM Solutions pozyskał zamówienia o wartości 42,8 mln euro w porównaniu do 25,6 mln euro w analogicznym czasie w 2020 r. Przychody wyniosły 51,1 mln euro, co stanowi wzrost o 5,1 mln euro (+11,2%) w stosunku do ubiegłego roku.

Opierając się na solidnym portfelu zamówień i ogólnej dynamice biznesowej, SLM Solutions potwierdziło swoje perspektywy na 2021 r. Jak zakomunikowano w lutym, zarząd spodziewa się wzrostu przychodów o co najmniej 15% w porównaniu do 2020 r. i poprawy EBITDA rok do roku.

Zarząd firmy przedstawił również wytyczne dotyczące roku 2022. Firma spodziewa się, że przychody wyniosą co najmniej 100,0 mln EUR i oczekuje, że EBITDA za rok obrotowy 2022 ulegnie znacznej poprawie w porównaniu do roku obrotowego 2021, osiągając dodatnią EBITDA w ujęciu kwartalnym w drugiej połowie roku obrotowego 2022.

Źródło: www.slm-solutions.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like