SLM Solutions jako jeden z najważniejszych graczy w branży druku 3D z metalu stara sie zapewniać swoim klientom dostęp nie tylko do najwyższej klasy urządzeń, ale i szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych. W ofercie producenta pojawił się proszek CuNi2SiCr, który pozwala na wykonywanie miedzianych wydruków 3D.

Druk 3D z miedzi i osiąganie właściwości charakteryzujących czysty materiał stanowi wyzwanie dla producentów zarówno urządzeń jak i materiałów. SLM Solution stanęło na wysokości zadania i przedstawiło stop metali, który umożliwia wydajne wytwarzanie przyrostowe elementów o cechach odpowiadających miedzi. Zaproponowany przez producenta materiał jest kompatybilny z jego wszystkimi systemami drukującymi 3D firmy SLM Solutions.

Stop charakteryzuje się wysoką sztywnością, a dodatkowo cechuje się przewodnością elektryczną i cieplną. Za sprawą domieszki niklu oraz krzemu materiał posiada również wysoką odporność na korozję oraz zużycie – jak tłumaczy producent, stop składa się w około 40 % z miedzi, dlatego jego przewodność jest niższa niż w przypadku czystego materiału. Dodaje również, że przewodnictwo obniża się wraz ze wzrostem ilości pierwiastków stopowych, jednak to one przyczyniają się do wzrostu wytrzymałości materiału.

Jeśli chodzi o proces druku 3D, wydruk cechuje się jednorodną, ​​prawie pozbawioną porów strukturą, co pozwala na wytwarzanie elementów o wysokiej jakości. Możliwość drukowania przestrzennego z miedzi otworzyła  szereg nowych możliwości zastosowania materiału – elastyczność projektowania idąca w parze z właściwościami materiału daje możliwość przeglądu dotychczasowych rozwiązań i optymalizacji pod kątem użytkowym.

Producent mówi, że materiał nadaje się do druku 3D narzędzi, styków przewodzących dla elektrotechniki, dysz spawalniczych a także innych części użytkowych narażonych na obciążenia mechaniczne, termiczne i trybologiczne.

SLM Solution przeprowadziło szczegółowy proces weryfikacji parametrów materiału (m.in. analizę składu chemicznego i określenia rozkładu wielkości cząstek), tak aby zapewnić wytwarzanie 3D zgodnie z najwyższymi standardami. Na tej podstawie udało się ustalić optymalne parametry druku przyrostowego, co pozwoliło na certyfikację całego procesu wytwórczego.

Materiał dostępny na oficjalnej stronie internetowej SLM Solutions.

Źródło: 3dprintingmedia.network

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like