Firmy kosmetyczne często decydują się na współpracę z firmami z branży addytywnej. Jedne z nich wykorzystują potencjał płynący z biodruku 3D, który pozwala im na testowanie leków w optymalnym stopniu – inne decydują się na wdrożenie technologii przyrostowych podczas produkcji seryjnej. Dla koncernu kosmetycznego L’Oreal nawiązanie współpracy z firmą z branży druku 3D ma wiązać się z oszczędnościami, zarówno czasu jak i pieniędzy.

INITIAL, spółka zależna Prodways, rozpoczęła współpracę z L’Oreal w celu opracowywania i drukowania 3D form wtryskowych z żywic światłoutwardzalnych. Ma to zwiększyć wydajność produkcji, skracając czas wytworzenia elementów dedykowanych przemysłowi kosmetycznemu (m.in opakowań na kosmetyki). Według specjalistów z L’Oreal, metoda proponowana przez INITIAL ma szansę wyeliminować tradycyjnie stosowanych metod z zakresu obróbki skrawaniem.

Skrócenie okresu czasu od projektu to gotowego produktu pozwala na automatycznie szybsze wdrożenie produktu na rynek, budując przewagą rynkową L’Oreal nad innymi firmami z branży. INITIAL specjalizuje się w produkcji nisko seryjnej z specjalistycznych żywic światłoutwardzalnych w technologii Prodways MovingLight, charakteryzujących się krótkim czasem realizacji. Jak podają, drukowane 3D formy wykazują wysoką dokładność, a także odporność na ograniczenia jakimi obostrzone jest klasyczne formowanie wtryskowe.

Źródło: 3dprintingindustry.com

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like

    More in Projekty 3D