Wraz z ewolucją wytwarzania przyrostowego i coraz szerszym spektrum zastosowań w przemyśle, rozwija się też świat oprogramowania, dedykowanego do sterowania drukarkami 3D. Światowy lider branży druku 3D Stratasys, ogłosił wprowadzenie nowego programu do integracji drukarek 3D wykorzystywanych w produkcji seryjnej z innymi maszynami na hali produkcyjnej.

Będzie to możliwe za pomocą oprogramowania GrabCAD Software Development Kit (SDK). Każdy kompatybilny pakiet zawiera pełny zestaw interfejsów programowania aplikacji, dokumentacji i przykładowe kody, które umożliwiają partnerom programistycznym i klientom produkcyjnym komunikację pomiędzy drukarkami 3D Stratasys FDM, a aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwach. Taka modyfikacja pozwala na integrację, łatwe zarządzanie i wsparcie wytwarzania przyrostowego elementów użytku końcowego na skalę przemysłową. 

Usługa MTConnect, która od jakiegoś czasu jest kompatybilna z urządzeniami Stratasys, pozwala na ujednolicenie słownictwa dotyczącego sprzętu, optymalizując tym samym proces wytwarzania. System pozwala jedynie na gromadzenie danych wykonawczych, bez możliwości wysyłania i odbierania poleceń drukarki 3D i zdalnego monitorowania jej pracy. Wprowadzenie aplikacji, która pozwoli na łatwe zarządzanie produkcją pozwoli firmie Stratasys zrobić krok w kierunku Przemysłu 4.0. 

Początkowymi partnerami programu GrabCAD SDK są Link3D, lider w zakresie tworzenia oprogramowania do zarządzania produkcją i czynnościami wykonawczymi, oraz Identify3D, odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania i kontrolę nad przesyłanymi danymi. W obecnych czasach przemysł dąży do cyfryzacji i optymalizacji procesów za pomocą elastycznych rozwiązań. Aby wykorzystanie pełni potencjału druku 3D w zastosowaniach przemysłowych było możliwe, firmy potrzebują łatwej i bezpiecznej integracji systemów wytwarzania przyrostowego. To wszystko może być możliwe dzięki nowemu oprogramowaniu kompatybilnemu z drukarkami 3D Stratasys.

Zastosowanie ulepszonych systemów API (Application Programming Interface) może być kluczem dla wielu nowych modeli biznesowych. Cyfryzacja procesów może być wykorzystana w wielu sektorach przemysłu, między innymi w lotnictwie, do drukowania 3D własnych części zamiennych posiadających certyfikaty produktów oryginalnego wyposażenia firm lotniczych. Co więcej, globalni producenci mogliby z łatwością decydować o lokalnej produkcji części tam, gdzie jest na nie popyt. To wszystko byłoby możliwe  dzięki zautomatyzowanemu oprogramowaniu zintegrowanemu z globalnymi sieciami drukarek 3D. W rzeczywistości oprogramowanie do zarządzania produkcją w chmurze było kluczowe na początku pandemii COVID. Stratasys wyprodukował wtedy ponad 250 000 osłon twarzy dla ponad 100 partnerów na całym świecie. 

Wytwarzanie przyrostowe umożliwia szybkie drukowanie 3D części o różnych geometriach, z szerokiej gamy materiałów. Produkcja addytywna daje możliwość dokonania tego w każdym miejscu na świecie. Dodatkowa możliwość zarządzania procesami za pośrednictwem chmury jest czynnikiem, który umożliwi pełną integrację urządzeń Stratasys z inteligentną fabryką. Nowe rozwiązania programowe są tym, czego potrzebują klienci w razie zakłóceń w łańcuchu dostaw. Taka optymalizacja przyniesie wiele korzyści związanych z szybkością i elastycznością produkcji przyrostowej w przemyśle 4.0. 

Na początek wprowadzone zostaną dwa pakiety SDK, które umożliwią integrację z oprogramowaniem GrabCAD Print i systemami produkcyjnymi Stratasys FDM w tym F900, Fortus 450mc i F123. 

  • Pakiet Printer Connectivity pozwoli zintegrować urządzenia Stratasys z systemami ERP, PLM, MES, oraz aplikacjami do zarządzania prawami cyfrowymi. Umożliwi on automatyzację, gromadzenie i analizę danych produkcyjnych. 
  • Pakiet PLM  pozwoli zintegrować GrabCAD Print z przechowywaniem plików PLM i zarządzaniem nimi, aby usprawnić pracę w zakresie programowania zadań. 

Oba pakiety będą dostępne w wersji beta dla wybranych klientów i partnerów w styczniu. Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem stratasys.com/connectivity.

Patrycja Dubert
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like