Sygnis odnotował w I kwartale 2022 roku 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie +12% w porównaniu z całym ubiegłym rokiem. Zysk netto Grupy Sygnis wyniósł 3,4 mln zł i był o +213% wyższy od całego 2021 roku. Na rekordowe wyniki Spółki wpłynęły przede wszystkim realizacja dostaw drukarek 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a także rekordowe dostawy urządzeń wysokich technologii.

Wyniki finansowe przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku są pierwszymi danymi Sygnis S.A. Wcześniejszy raport roczny, jak i dane porównywalne za Q1 2021, przedstawiają połączone wyniki pro-forma Sygnis New Technologies oraz MODE S.A. W I kwartale br. przychody ze sprzedaży wyniosły 12,7 mln zł i były wyższe o +260% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jeszcze wyższą dynamikę zanotowano przy zysku netto, który przekroczył 3,4 mln zł i był ponad 8-krotnie wyższy od wartości z I kwartału 2021, kiedy to wyniósł 0,4 mln zł.

I kwartał 2022 roku był okresem wzmożonej realizacji licznych zamówień. Przede wszystkim zrealizowaliśmy duże dostawy dla platformy Moje Bambino w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to również najlepszy kwartał pod kątem sprzedaży urządzeń z kategorii „wysokich technologii”, które przyniosły ponad 2 mln pln z przychodów netto. To, na co jednak warto zwrócić uwagę, to istotny udział w strukturze kosztów wydatków związanych z pracami badawczo-rozwojowymi w ramach naszych kluczowych projektów, które mają globalny potencjał. Jesteśmy zatem samowystarczalną firmą technologiczną wykorzystującą sprzedaż i dystrybucję do finansowania swoich innowacyjnych projektów.


Andrzej Burgs – Prezes Zarządu Sygnis S.A.

W I kwartale 2022 roku Spółka kontynuowała realizację prac nad szeregiem projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy z nich to Syglass, czyli technologia druku 3D ze szkła niskotemperaturowego autorską metodą – jest on na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju. Naukowcy skupieni wokół projektu Sygbio pracują natomiast nad stworzeniem technologii druku 3D z biomateriałów i skonstruowaniem biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów. Sygpast z kolei będzie wielofunkcyjną hybrydową drukarką 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.

Spółka osiąga przychody ze sprzedaży maszyn własnych, realizacji zleconych prac badawczych, sprzedaży dystrybucyjnej maszyn innych producentów oraz świadczenia działalności usługowej w zakresie projektowania i wytwórstwa. W celu efektownego prowadzenia niezwykle zróżnicowanej działalności Sygnis SA, zostały wprowadzone brandy, które grupują obszary tematycznie. Obecnie w Spółce działają w zakresie handlowym następujące brandy: Sygnis New Technologies, Sygnis Bio Technologies, Sygnis Nano Technologies oraz MODE_360 by Sygnis.

Źródło: materiały prasowe

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like