Synthetic Metal – marka australijskiej firmy Arpmax, specjalizującej się w przetwórstwie wysokowydajnych tworzyw sztucznych, stworzyła technologię produkcyjną łączącą polimery z metalem. Aplikacje tworzone w ten sposób mają zapewniać zwiększoną wytrzymałość strukturalną części produkowanych z tworzyw i równocześnie być w stanie przewodzić ciepło lub elektryczność. Metoda wykorzystuje technologię polimerową Arpmax, opierając się na istniejących już tworzywach sztucznych odpornych na korozję, wysokie temperatury i wibracje.

Technologia polega na łączenie polimerów z metalowym szkieletem wewnętrznym. Egzoszkielet jest drukowany na drukarkach 3D do metalu, a w negatywową przestrzeń wtryskiwany jest polimer. Nowy produkt jest odporny na ścieranie i może przewodzić ciepło i elektryczność jak tradycyjny metal. Aplikacje wykonywane w tej metodzie są wykorzystywane w przemyśle energetycznym – naftowym i gazowych, jak również w medycynie i obronności. Zastosowania przemysłowe mogą wykorzystywać syntetyczny metal do tworzenia obiektów odpornych na korozję, w medycynie do tworzenia implantów o wyższym współczynniku użyteczności.

Materiał jest również uważany za przydatne narzędzie do badań polimerów i może być używany do formowania wtryskowego. Synthetic Metal chwali się „przetwarzalnością” materiału poprzez formowanie wtryskowe – dzięki połączeniu endoszkieletu wydrukowanego w 3D z formowanym wtryskowo polimerem, możliwe jest szybkie wykończenie części poprzez proste uformowanie ich wokół lekkiego szkieletu wewnętrznego.

Źródło: www.syntheticmetal.com & www.arpmax.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie.

Comments are closed.

You may also like

More in News