Zortrax to polski producent drukarek 3D, którego urządzenia dostępne są w ponad stu krajach na całym świecie. Firma, starając się dotrzeć do największego grona odbiorców stara się dostarczać rzetelnych informacji na temat swoich drukarek 3D. Specjaliści Zortrax, Miłosz Bertman oraz Michał Siemaszko, przygotowali profesjonalny webinar na temat możliwości urządzenia M300 Dual. Co w nim znajdziemy?

W materiale szczegółowo przedstawione zostały możliwości urządzenia Zortrax M300 Dual z uwzględnieniem jego najistotniejszych funkcji. Szczególną uwagę zwrócono na budowę ekstrudera urządzenia, wyposażonego w dwie głowice drukujące 3D. Ekstruder posiada dwie głowice, lewą do nakładania materiału modelowego oraz prawą, przystosowana do nakładania materiału suportowego.

Druk 3D z użyciem dwóch materiałów pozwala na wytwarzanie bardziej złożonych modeli – możliwość zastosowania rozpuszczalnego filamentu podporowego eliminuje konieczność przeprowadzania mechanicznego post-processingu, przez co zmniejsza się ryzyko uszkodzenia modelu. Materiał podporowy Z-Support Premium (BVOH) jest kompatybilny z innymi materiałami Zortrax, a jego czas rozpuszczania jest stosunkowo krótki w stosunku do innych materiałów dedykowanych wykonywaniu suportów.

Zortrax M300 Dual został stworzony z myślą produkcji addytywnej prototypów funkcjonalnych, o szczególnie skomplikowanych geometriach oraz modeli, wykonywanych na potrzeby branży medycznej. Urządzenie pozwala na sprawne wytwarzanie zarówno z materiałów Zortrax jak i filamentów zewnętrznych producentów.

Duża część materiału poświęcona została omówieniu funkcji urządzenia oraz sposobów, w jaki optymalizują pracę z urządzeniem. Problemu nie stanowi już zablokowanie materiału czy przerwa w dostawie prądu – dzięki funkcji wznowienia druku 3D możliwe jest jego kontynuowanie, bez ryzyka przerwania wydruku 3D na etapie nakładania ostatnich warstw.

Webinar trwa około 20 minut – w tym stosunkowo krótkim czasie udało się zawrzeć najistotniejsze informacje techniczne oraz klipy z pracy urządzeniem, będące praktyczną reprezentacją teoretycznej wiedzy. Szczegółowo omówione funkcje urządzenia wraz przykładami ich wykorzystania w warunkach codziennej pracy sprawiają, że webinar wychodzi poza ramy standardowego, teoretycznego wykładu.

Dodatkowo, materiał podzielony jest na sekcje, wypunktowane w formie listy, co pozwala na prostą nawigację po filmie i łatwe dotarcie do informacji, które szczególnie nas interesują. Oglądając webinar, znajdziecie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak działa metoda podwójnej ekstruzji w technologii LPD Plus?
  • Do jakich aplikacji warto zastosować druk 3D z wykorzystaniem materiału supportowego?
  • W jakie funkcje wyposażone zostało urządzenie Zortrax M300 Dual? W jakich sytuacjach, podczas codziennej pracy, mogą okazać się wartościowe dla użytkowników?
  • Dlaczego Zortrax M300 Dual to urządzenie, które z powodzeniem może zostać wykorzystane w szeregu firm z różnorodnych branż?
Aby uzyskać dostęp do webinaru, w postaci linku, należy zapisać się na stronie zortrax.com.
Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like