Velo3D – amerykański producent przemysłowych drukarek 3D do metalu z serii Sapphire, odnotował 19,1 mln dolarów przychodu w III kwartale 2022 r., co stanowi wzrost o +119% rok do roku. Poprawa przychodów w ujęciu rok do roku wynikała przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży drukarek 3D i korzystniejszego połączenia sprzedaży systemów Sapphire XC, co spowodowało wzrost średniej ceny sprzedaży. Mimo tak świetnego wyniku, w porównaniu z pierwotnym planem na 2022 r., przychody za trzeci kwartał odzwierciedlały wpływ opóźnień w dostawach drukarek 3D z powodu niedoborów komponentów, zaburzeń w łańcuchach dostaw i ograniczeń produkcyjnych.

Marża brutto za III kwartał była ujemna o 1% i spadła w ujęciu kwartalnym ze względu na wpływ na marżę zwiększonej liczby dostaw wprowadzanych na rynek drukarek 3D Sapphire XC i wyższych niż oczekiwano opłat korygujących zapasy związanych z produkcją. Koszty pracy i koszty ogólne za trzeci kwartał były zgodne z prognozami, a firma spodziewa się dalszej poprawy kosztów materiałów do pierwszej połowy 2023 roku.

Koszty operacyjne Velo3D za trzeci kwartał były zgodne z drugim kwartałem i wyniosły 27,8 mln dolarów. Koszty ogólne i administracyjne wzrosły z powodu realokacji obiektów i kosztów IT pomiędzy działami, wyższych usług profesjonalnych oraz podatków. Koszty badań i rozwoju oraz koszty sprzedaży i marketingu nieznacznie spadły ze względu na powyższe realokacje. Firma zakończyła kwartał z mocnym bilansem z 113 milionami dolarów w gotówce i inwestycjach. W rezultacie firma wierzy, że ma płynność na bieżące inwestycje technologiczne, a także zapewnia środki potrzebne do sfinansowania swoich planów rozwoju.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę rezerwacji na dostawy nowych maszyn i istotne zaległości w tym obszarze, firma spodziewa się wzrostu przychodów w czwartym kwartale w przedziale +25-50%. Jednak ze względu na wpływ opóźnień w wysyłce w trzecim kwartale, a także potencjalne zakłócenia łańcucha dostaw i produkcji w czwartym kwartale, Velo3D oczekuje obecnie, że przychody w 2022 r. wyniosą 75-80 mln dolarów, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami na poziomie 89 mln dolarów.

Źródło: www.velo3d.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like