Voxeljet to jedna z najdłużej działających firm na rynku produkcji przyrostowej, rozwijająca technologię druku 3D z piasku na potrzeby produkcji wielkogabarytowych aplikacji do odlewnictwa. Niestety jest to zarazem przykład firmy, która cały czas zmaga się z niszowością i niskim popytem na swoje rozwiązania, od lat balansując na krawędzi opłacalności. Mimo że od blisko dekady jest notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, osiąga tam słabe notowania zajmując miejsce w dolnej części tabeli spółek giełdowych z sektora druku 3D. Dodatkowo, w sierpniu bieżącego roku Voxeljet został zmuszony zawrzeć umowę tzw. leasingu zwrotnego, która ma mu przynieść ok. 26,5 mln euro przychodu brutto – firma wykorzystała wpływy z tej transakcji na spłatę swoich zobowiązań finansowych. 

W zeszłym tygodniu Voxeljet opublikował wyniki finansowe za III kwartał2022 r. i po raz kolejny były to słodko-gorzkie informacje… Przychody niemieckiej firmy wyniosły 5,7 mln EUR co stanowi wzrost o +16,1% rok-do-roku. O ile na pierwszy rzut oka wygląda to na całkiem przyzwoity wynik w obecnych, trudnych ekonomicznie czasach, o tyle wzrost przychodów został osiągnięty głównie dzięki usługom i był wciąż niższy o 0,5 mln od prognoz analityków. Przychody ze sprzedaży drukarek 3D wzrosły o +8,3% rok-do-roku i wyniosły 2,7 mln EUR, jednakże spadła ich marża zysku brutto. Przychody z działu usług wzrosły o +24,2% osiągając poziom 3 mln EUR.

Dobrą wiadomością są rosnące zamówienia na nowe drukarki 3D – na koniec września tego roku firma otrzymała zlecenia na dostawę maszyn za łączną kwotę 13,7 mln EUR, co odpowiada 16 drukarkom 3D. Jest to rekord w historii firmy. Voxeljet dąży do tego, aby dostawy i instalacje były realizowane na czas i udało się zaksięgować przychody z tych zamówień jeszcze w 2022 r., ale podobnie jak wiele innych firm, voxeljet nadal obserwuje pewne opóźnienia w dostawach, zwłaszcza w przypadku komponentów elektrycznych.

Złą wiadomością są pogłębiające się straty z działalności operacyjnej… Strata netto w III kwartale 2022 r. wzrosła do -8,7 mln EUR. W związku z ciągłymi stratami, zmniejszonymi przepływami pieniężnymi, kredytami gotówkowymi i zobowiązaniami finansowymi, które stają się wymagalne, zarząd postanowił, że ​​firma wciąż będzie kontynuować działalność. Niestety Voxeljet odnotował straty netto w ciągu całego bieżącego roku (na ten moment -11,3 mln EUR) oraz wszystkich trzech wcześniejszych latach (-10,6 mln EUR w 2021, -15,5 mln EUR w 2020 i – 14 mln EUR w 2019). Ponadto voxeljet miał ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w tych samych okresach, głównie z powodu ciągłych strat netto. Równocześnie zarząd firmy ma nadzieję, że ten status może się zmienić, gdy osiągnie docelowe przychody i pomyślnie pozyska fundusze kapitałowe lub dłużne.

Całoroczne przychody w 2022 r. mają wynieść od 25 do 30 mln EUR, niemniej jednak Voxeljet zrewidował niektóre elementy swoich całorocznych wytycznych i ostatecznie obniżył przewidywane wydatki na badania i rozwój z powodu opóźnień w pozyskiwaniu materiałów do niektórych projektów, a także przewidywane wydatki kapitałowe.

Źródło: www.voxeljet.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like