Ostatnimi czasy sporo pisaliśmy o problemach wybranych firm z branży druku 3D wobec zawirowań makroekonomicznych i gospodarczych na świecie, jednakże nie oznacza to bynajmniej, że ta sytuacja dotyczy wszystkich. Amerykańskie Xometry – platforma usługowa będąca globalnym rynkiem produkcyjnym, wygenerowało rekordowe przychody w ostatnim, trzecim kwartale bieżącego roku, osiągając 103,6 mln dolarów przychodu, tj. o +82,7% więcej w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Przychody Xometry z sektora Marketplace wzrosły o +55% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r. i o +11% w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. Było to spowodowane wzrostem liczby aktywnych nabywców oraz szybkim przyjęciem platformy w USA i Europie. W swoich danych finansowych Xometry również nie przedstawiło podziału przychodów według procesu produkcyjnego, chociaż poinformowało, że to mierzy, a wiele metod odnotowuje „silny wzrost rok do roku”. Ogólnie rzecz biorąc, liczba aktywnych nabywców firmy również wzrosła do 36.789, co stanowi wzrost o +40% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. Kluczowymi użytkownikami platformy Xometry są klienci z branży motoryzacyjnej, robotyki, automatyki, edukacji, żywności i produkcji.

Jeśli chodzi o koszyk zakupowy, Xometry twierdzi, że liczba klientów wydających co najmniej 50.000 dolarów rocznie, wzrosła o +62% rok do roku. Równocześnie pod koniec trzeciego kwartału firma zauważyła, że wartość koszyków zakupowych maleje i Xometry „zaczęło pracować nad optymalizacją cen”, lecz jest równocześnie przekonane o dalszym rozwoju ze względu na rosnącą częstotliwość zamówień.

Chociaż firma zaobserwowała spadek kosztów pracy w ostatnich tygodniach, wierzy, że może zoptymalizować ceny przy jednoczesnym utrzymaniu silnego wzrostu zamówień i konwersji poprzez zmiany w swoich algorytmach.

Źródło: www.xometry.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like