Początek nowego roku przynosi kilka dość istotnych zmian w jednej z dwóch polskich spółek z branży druku 3D, notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect. W poniedziałek 9 stycznia Rada Nadzorcza Sygnis powołała do zarządu Olgę Czerwińską i Joannę Danaj, które objęły funkcje wiceprezesów spółki. Z kolei dotychczasowy wiceprezes – Grzegorz Kaszyński złożył rezygnację z powodów osobistych i według informacji podanych na LinkedIn, zakończył współpracę z nią w ogóle. Kaszyński był związany z Sygnis od 2018 roku, a od zeszłego roku pełnił także obowiązki prezesa Zmorph – wrocławskiego producenta drukarek 3D, przejętego przez spółkę w połowie 2022 r.

Olga Czerwińska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka pełniła funkcję CSO (Chief Scientific Officer). W 2019 roku obroniła pracę doktorską z zakresu fizyki teoretycznej i kosmologii. Ma ponad sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu uczniów i studentów oraz organizacji konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest współautorką artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz doświadczoną mówczynią.

Joanna Danaj, dotychczasowa CFO (Chief Financial Officer) jest ekspertką ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na stanowiskach w działach controllingu i audytu finansowego. Kontroluje i optymalizuje koszty, zajmuje się rzetelną oceną projektów inwestycyjnych czy przeprowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych.

„9 stycznia 2023 roku jest dniem zmian w Sygnis SA. Dziękujemy Grzegorzowi Kaszyńskiemu za cały wkład w rozwój Spółki, jednocześnie witając dwie nowe członkinie Zarządu – dr Olgę Czerwińską i Joannę Danaj. Płynność pracy Zarządu pozostaje nienaruszona, a firma koncentruje się na tegorocznej perspektywie rozwoju” – skomentował odejście Kaszyńskiego Andrzej Burgs, Prezes Zarządu Sygnis SA.

Źródło: www.sygnis.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like