Zortrax Dental SA, spółka specjalizująca się w rozwiązaniach dedykowanych dla branży stomatologicznej powołana przez Zortrax, rozpoczyna emisję akcji w formie crowdfundingu. Kampania ma być prowadzona za pośrednictwem platformy crowdway.pl – założony próg wartości akcji, które mają zostać rozdysponowane to 4,000,000 PLN (wyemitowane zostało 10 000 akcji, każda o wartości 40 PLN) . Spółka szacuje, że w 2024 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 65,9 mln zł. W I kwartale 2022 roku planuje również wejście na NewConnect.

Premiera pierwszej drukarki 3D dla branży stomatologicznej od Zortrax Dental SA jest planowana na IV kwartał 2021 roku. Urządzenie będzie wykorzystywało innowacyjną technologię utwardzania fotopolimerów warstwa po warstwie, za pośrednictwem światła emitowanego przez ekran LCD o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem UV LED. Aktualnie, drukarka 3D jest w końcowej fazie testów. Zortrax Inkspire 2 Dent będzie częścią kompletnego ekosystemu do wytwarzania przyrostowego, dedykowana dla lekarzy stomatologów. 

Spółka opublikowała już stronę ze szczegółami emisji crowdfundingowej. Środki pozyskane w ramach kampanii będą przeznaczone na produkcję pierwszej serii fotopolimerowych drukarek 3D dedykowanych dla branży stomatologicznej. Część funduszy ma być również przeznaczona na działania promocyjne w Europie, Azji i USA. Na II kwartał 2022 roku spółka planuje sprzedaż na rynku Europejskim. Zortrax Dental SA szacuje, że w 2024 roku przychody ze sprzedaży osiągną 65,9 mln zł. 

Pieniądze z emisji crowdfundingowej 

Fundusze uzyskane w ramach crowdfundingu mają być przeznaczone na dwa główne cele. Pierwszym jest produkcja urządzeń, na którą przekazane zostanie 3,1 mln zł. Pozostała część zostanie poświęcona na kampanie wizerunkowe na terenie USA, Europy i Azji (900 tys. zł), przy czym większa część (700 tys. zł) ma być przeznaczona na promocję na kluczowych rynkach w Europie i USA, a pozostałe fundusze na kampanię w Azji. 

Zortrax Dental SA korzysta z doświadczenia i zaplecza technologicznego swojej spółki-matki, co pozwala na bardziej sprawne tworzenie nowych urządzeń. Aktualnie, Zortrax Inkspire 2 Dent dedykowany dla branży stomatologicznej jest w ostatniej fazie testów. Powołanie nowej spółki zależnej od Zortrax jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na drukarki 3D do zastosowań stomatologicznych. Wartość tego sektora stale rośnie, w wyniku czego za 4 lata ma być warty prawie 1 mld złotych, utrzymując stały wzrost o 17% rocznie.

Na dzień dzisiejszy (tj. 18.06.2021) kampanię  wsparło 44 inwestorów, na łączną kwotę 227 800 zł.

Źródło: Materiały Prasowe Zortrax

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like