Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju (NCBiR) przyznało Zortrax S.A. dofinansowanie w wysokości 2,8 mln PLN na prace nad stworzeniem nowej drukarki 3D, operującej w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów (FFF). Nowe urządzenie zapewni warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych, które umożliwią wydruk elementów o podwyższonej odporności m.in. na wysokie temperatury, czy tarcie. W ten sposób Zortrax zamierza zagospodarować kolejne nisze w obrębie globalnego rynku druku 3D.

Całkowita wartość projektu wynosi 4,3 mln PLN – pozostałą część kwoty w wysokości 1,5 mln PLN Zortrax zainwestuje z własnych środków. Projekt obejmuje powstanie prototypu przedwdrożeniowego. Umowa zawarta z NCBiR obowiązuje do końca września 2018 r.

Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinasowanie mogły ubiegać się firmy z sektora MŚP.

Zortrax konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę produktową. W czerwcu tego roku firma wprowadziła na rynek drukarkę 3D Zortrax Inventure, umożliwiającą wydruk z jednoczesnym zastosowaniem dwóch różnych materiałów – budulcowego i podporowego, który jest rozpuszczany w wodzie. W ofercie firmy w dalszym ciągu pozostają też flagowy model – Zortrax M200 oraz jego powiększona wersja – M300.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like