Jakiś czas temu informowaliśmy o możliwości wejścia Zortrax na rynek akcji NewConnect. Wszystko to będzie możliwe już 30 kwietnia br, ponieważ właśnie wtedy ma dojść do realizacji postanowień z 30 września 2020 r., zawartych pomiędzy Zortrax a Corelens – notowaną na rynku akcji NewConnect firmą dostarczającą rozwiązania dla branży okulistycznej. Tak zwane „Odwrotne przejęcie” ma przynieść olsztyńskiej spółce wiele korzyści, m. in. poszerzenie swojej działalności o zastosowania dla sektora dentystycznego i okulistycznego. 

W ramach połączenia firm Zortrax przeniesie całkowitą wartość spółki na Corelens, a w zamian Corelens wyemituje 111.937.500 akcji dla akcjonariuszy Zortrax, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Ci będą mieli kontrolę nad 97% akcji Corelens, która zmieni swoją nazwę na Zortrax. W wyniku połączenia polski producent uzyska status spółki publicznej, co ułatwi uzyskanie finansowania na rozwój, oraz przyczyni się do wzrostu wiarygodności i promocji firmy. 

Niedawno informowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego ze start-upem technologicznym Skriware, co pozwoli na dostarczenie drukarek 3D Zortrax M200 Plus do szkół i tym samym wzmocnienie rozpoznawalności polskiego producenta w branży edukacyjnej. Wejście na rynek NewConnect, za sprawą połączenia z Corelens, otworzy Zortraxowi drzwi do działalności w branży stomatologicznej, ortodontycznej i protetycznej i wzmocnienie swojej pozycji na światowym rynku desktopowych drukarek 3D.

Źródło: www.forsal.pl

Patrycja Gwiazda
Inżynier biomedyczny zainteresowany niekonwencjonalnym i innowacyjnym podejściem do medycyny oraz jej połączeniem z nowoczesną technologią.

    Comments are closed.

    You may also like