Zortrax opublikował dziś wyniki finansowe za 2021 r. Czołowy polski producent drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych wygenerował przychody na poziomie 20 mln PLN, osiągając przy tym stratę netto w wysokości -6,8 mln PLN. Wysokość przychodów ma jednak tylko wymiar księgowy i jest zaniżony z uwagi na zeszłoroczne połączenie się Zortrax ze spółką Corelens (więcej na ten temat w dalszej części artykułu). Sprzedaż drukarek 3D i urządzeń peryferyjnych stanowiła 66,8% sumy przychodów, z czego 1/3 z nich trafiła na rynek polski! 29% przychodów zostało wygenerowanych ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych (filamentów i żywic) oraz części zamiennych. Pozostałe 4,8% przychodów zostało wygenerowane przez usługi druku 3D.

Z uwagi na zeszłoroczne połączenie się Zortrax z firmą Corelens, porównywanie wyników finansowych spółki w ujęciu rok-do-roku jest bezzasadne. Księgowo przychody wzrosły ponad 20-krotnie, jednakże Corelens działał wcześniej w zupełnie innej branży i generował nieporównywalnie niższe przychody. Równocześnie księgowe naliczanie przychodów powstałej w ten sposób spółki „Zortrax-Corelens” zaczęło się dopiero w połowie roku ubiegłego roku (14.06.2021 r.). W liście do akcjonariuszy, prezes Zortrax – Mariusz Babula, napisał że „gdyby połączenie nastąpiło 1 stycznia 2021 roku, przychody te wyniosłyby ok. 35 mln złotych. Dla porównania pro forma, łączne przychody obu podmiotów za 2020 rok wyniosły ok. 34 mln złotych. Widać więc, że w okresie pandemii Spółka odnotowała jedynie symboliczny wzrost skali działalności.”

Według Babuli, za stagnację w osiąganych wynikach finansowych i stratę na poziomie blisko -7 mln złotych odpowiadają wysokie koszty ponoszone z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz wyjątkowo wysokie koszty logistyki będącej efektem pandemii. Jak powszechnie wiadomo, produkcja urządzeń Zortrax odbywa się w Chinach. Marża brutto na produktach, towarach i usługach wyniosła w 2021 r. 42,5%, a największym wyzwaniem okazały się rosnące koszty spedycji. Z uwagi na pandemię C19 oraz sytuację geopolityczną, duży udział w transporcie ma transport lotniczy, który jest 3-krotnie wyższy od kolejowego. Równocześnie prezes Zortrax podkreśla, że w czwartym kwartale 2021 r. spółka wygenerowała przychody na poziomie blisko 12 mln zł wobec 9,1 mln zł rok wcześniejszy. Ma to sugerować dobry prognostyk na rok bieżący.

Bardzo ciekawie przedstawia się struktura sprzedaży. Przychody w podziale na Polskę, UE i zagranicę rozłożyły się równomiernie, tj. po ok. 33% na każdy obszar, a liderami krajowymi okazały się Polska, Francja, Szwecja i USA.

Źródło: Zortrax S.A.

W obecnej działalności operacyjnej, Zortrax koncentruje się na sektorach kosmicznym, edukacyjnym i stomatologicznym (via spółka zależna Zortrax Dental). W pierwszym przypadku warto podkreślić współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), w ramach której Zortrax realizuje program druku 3D z PEEK w warunkach kosmicznych. W sektorze edukacyjnym Zortrax okazał się jednym z głównych beneficjentów programu Laboratoria Przyszłości, realizowanym przez Ministerstwo Edukacji RP. Projekt ten jest realizowany we współpracy ze Skriware. Z kolei Zortrax Dental szykuje się do wprowadzenia na rynek nowej drukarki 3D stomatologicznej Inkspire 2 Dent.

Źródło: www.pap.pl

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like