Zortrax – olsztyński producent drukarek 3D typu FDM / FFF i UV LCD, opublikował wyniki finansowe za IV kwartał ubiegłego roku, jak również za cały 2022 rok. Czwarty kwartał był dużo słabszy pod względem przychodów w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., jakkolwiek mimo to firmie udało się przekroczyć 40 mln PLN przychodu w całym 2022 r. Niestety Zortrax wciąż generuje straty w ujęciu rocznym, tym razem na poziomie -8,7 mln PLN. Po raz ostatni firma zanotowała dodatni, całoroczny wynik finansowy w 2016 r., gdy osiągnęła przychód na poziomie 53,8 mln PLN i zysk w wysokości ponad 14 mln PLN.

W czwartym kwartale ubiegłego roku, Zortrax wygenerował przychód w wysokości 7,5 mln PLN, o -4,4 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego. 71% przychodów pochodziło ze sprzedaży drukarek 3D i osprzętu, a pozostałe 29% ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Tym samym struktura źródeł przychodów pozostała praktycznie na tym samym poziomie co przed rokiem (73%-27%). Strata ze sprzedaży wyniosła -1,86 mln PLN (o ~1,1 mln więcej niż w Q4 2021), a całkowita strata księgowa za ten okres wyniosła -2,91 mln PLN (o ~1 mln więcej niż w Q4 2021). Marża brutto na produktach, towarach i usługach wyniosła 3,5 mln PLN i była o -1,3 mln PLN niższa w porównaniu do Q4 2021. Procentowy poziom marży brutto w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 46% i był o 6,5 p.p. wyższy niż w porównywalnym okresie sprawozdawczym.

Jako powody osiągnięcia słabszych wyników finansowych Zortrax wymienia „spadek sprzedaży na rynku edukacyjnym” oraz „sytuację geopolityczną, która negatywnie odbija się na całej branży druku 3D”. Wskazuje również, że ponosi duże nakłady inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową, jednakże „koszty te zaczynają dodatkowo wzrastać ze względu na coraz wyższy wskaźnik inflacji”.

W ujęciu całorocznym, Zortrax wygenerował 40,15 mln PLN przychodu. Z uwagi na połączenie się z firmą Corelens w czerwcu 2021 roku, w sprawozdaniu Zortrax występuje brak porównywalności wyników za 12 miesięcy 2022 roku do 12 miesięcy 2021 roku. 76% przychodów pochodziło ze sprzedaży drukarek 3D, a 24% ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Całkowita strata ze sprzedaży wyniosła -4,26 mln PLN, a całkowita strata księgowa -8,71 mln PLN. W rachunku zysków i strat istotną pozycję (5,9 mln PLN) stanowią pozostałe koszty operacyjne, z czego 5,6 mln PLN dotyczy amortyzacji dodatniej wartości firmy, która jest efektem rozliczenia transakcji połączenia Zortrax z Corelens.

W rozbiciu na kwartały przychody i zysk / strata prezentowały się następująco:

  • Q1 2022 = 17,6 mln PLN przychodu i zysk 0,3 mln PLN
  • Q2 2022 = 9,6 mln PLN przychodu i strata ze sprzedaży -1 mln PLN
  • Q3 2022 = 5,3 mln PLN przychodu i strata ze sprzedaży -2,59 mln PLN
  • Q4 2022 = 7,5 mln PLN przychodu i strata ze sprzedaży -1,86 mln PLN.

We wnioskach do raportu finansowego, Zortrax podaje że jego „dalszy rozwój oraz realizacja zamierzeń strategicznych wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowego finansowania”. Zarząd firmy wraz z firmą doradczą Vienna Capital Partners, z którą nawiązała współpracę w czerwcu 2022 r., prowadzą szereg działań związanych z przeglądem najkorzystniejszych dla spółki opcji strategicznych. Rozważane są różne dostępne scenariusze na szeroko pojętym rynku finansowym.

Źródło: www.zortrax.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like