Zortrax rozwija swoje autorskie oprogramowanie dwutorowe – Z-SUITE w wersji podstawowej (i w niebieskim kolorze) stanowi oficjalną, stabilną wersję. Z-SUITE BETA (w kolorze pomarańczowym) stanowi swego rodzaju poligon doświadczalny, gdzie producent wraz z użytkownikami testuje i dopracowuje nowe funkcjonalności. Obydwie wersje oprogramowania są tak samo stabilne, po prostu zanim dana funkcjonalność trafi na stałe do wersji podstawowej, przechodzi fazę wielopoziomowego testowania.

Nowa wersja Z-SUITE BETA o numerze 2.25.0 przynosi szereg nowości, w tym cztery istotne. Po pierwsze Zortrax znacząco usprawnił funkcjonowanie programu w środowisku MacOS. Poprawiono wydajność i stabilność dla tego systemu oraz zmniejszono zużycie procesora komputera w trakcie cięcia modelu 3D na warstwy i przygotowywanie go do pracy na drukarce 3D.

Po drugie, wprowadzono nowe profile dla drukarki 3D Zortrax M300 DUAL dla materiałów BASF Ultrafuse PAHT CF15 i Z-SUPPORT ATP z możliwością druku 3D na warstwach o grubości 0,30 mm i 0,40 mm dla stalowej dyszy o grubości 0,6 mm. Dodatkowo wprowadzono profil dla materiału Z-NYLON o grubości warstwy 0,50 mm dla dyszy 0,6 mm w trybie pojedynczej ekstruzji.

Po trzecie wprowadzono szereg poprawek funkcjonalnych i wydajnościowych o charakterze ogólnym. Jednakże najciekawiej prezentuje się „po czwarte”, czyli wprowadzenie dwóch nowych narzędzi: dodawanie tekstu na modelach 3D i mierzenie odległości pomiędzy poszczególnymi modelami rozmieszczonymi na stole.

Nowe narzędzia pojawiły się w pierwszym widoku, gdzie modele są rozmieszczane na stole i orientowane względem jego powierzchni. Dodawanie tekstu pozwala na szybką i łatwą personalizację modeli 3D – po kliknięciu tej opcji w menu, możemy wpisać tekst i ustawić jego dwa podstawowe parametry: rozmiar i głębokość z jaką będzie odstawał od powierzchni danej płaszczyzny. Tekst automatycznie przylega do geometrii. Należy pamiętać tylko o tym, że im wyższa głębokość tym większa konieczność stosowania struktur podporowych…

Mierzenie odległości pomiędzy modelami jest przydatne, gdy musimy rozmieścić na powierzchni stołu kilka – kilkanaście części i z różnych względów nie chcemy aby stykały się ze sobą raftami. Do tej pory musieliśmy ustalać to metodą prób-i-błędów przeprowadzając za każdym razem symulację wydruku 3D i nanosić poprawki. Mierzenie odległości pozwoli usprawnić i przyspieszyć ten proces.

Z-SUITE BETA w najnowszej wersji można pobrać tutaj.

Źródło: www.zortrax.com

Paweł Ślusarczyk
Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like