Zortrax S.A. opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2021 r. Przychody firmy wyniosły 11,9 mln PLN i były o blisko 70% wyższe niż w trzecim kwartale 2021 r. oraz o 28% wyższe niż łączne przychody Zortrax i Corelens (przed połączeniem podmiotów) w czwartym kwartale 2020 roku. Znormalizowana EBITDA w czwartym kwartale 2021 r. wyniosła 760 tys. zł, wobec -783 tys. zł w trzecim kwartale 2021 r. W ostatnim kwartale roku spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,85 mln PLN.

Istotny, niegotówkowy wpływ na prezentowane wyniki spółki ma amortyzacja dodatniej wartości firmy. Wynika to z wysokiej wartości firmy (116 mln PLN), wykazywanej w bilansie w związku z ubiegłorocznym połączeniem Zortrax i Corelens. Transakcja została rozliczona w księgach spółki przejmującej metodą nabycia na podstawie art. 44b Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wpływ nie ma charakteru gotówkowego i nie oddziałuje na płynność Zortrax, niemniej jednak obciąża prezentowane wyniki – miesięczny ujemny odpis wynosi ok. 0,48 mln PLN.

Tak wyniki spółki podsumowuje Mariusz Babula – prezes zarządu Zortrax S.A.:

Pomimo problemów z łańcuchem dostaw niektórych komponentów elektronicznych, wyższych kosztów transportu i wydłużających się terminów dostaw, w 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrastający popyt na nasze produkty. W ostatnich miesiącach roku skupiliśmy się na poprawie efektywności i poszerzaniu skali naszych działań. Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne, aby tym samym lepiej odpowiadać na bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w wynikach IV kwartału, które jednoznacznie wskazują na początek pozytywnego trendu.

Mariusz Babula – prezes zarządu Zortrax S.A.

Zgodnie z opublikowanym raportem przychody ze sprzedaży za 12 miesięcy 2021 roku wyniosły 20,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 998,7 tys. PLN w tym samym okresie roku ubiegłego. Ponad 20-krotny wzrost wynika z połączenia ksiąg rachunkowych podmiotów i ujmowania, począwszy od 14 czerwca 2021 roku, transakcji dotyczących działalności podmiotu przejętego (tj. Zortrax). W związku z brakiem porównywalności sprawozdań finansowych z roku 2021 do danych z roku 2020 (z uwagi na połączenie podmiotów w 2021 r.), Emitent dokonuje w niniejszym raporcie porównania wyników osiągniętych w kwartale IV 2021 r. do kwartału III 2021 r.

Źródło: materiały prasowe

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like