Zortrax S.A. - jedna z dwóch polskich firm z branży druku 3D notowanych na giełdzie papierów wartościowych NewConnect, opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. Firma osiągnęła przychód na poziomie 5,37 mln PLN, ale niestety wygenerowała też sporą stratę: -2,59 mln PLN ze sprzedaży, -3,94 mln PLN z działalności operacyjnej oraz -4,38 mln PLN całkowitej straty. Ta ostatnia pozycja uwzględnia amortyzację dodatniej wartości firmy, będącej efektem rozliczenia zeszłorocznej transakcji połączenia ze spółką Corelens, co umożliwiło wejście na giełdę. O ile III kwartał wypadł dość słabo, łącznie za trzy kwartały 2022 r. Zortrax osiągnął przychód 32,6 mln PLN.

5,3 miliona PLN przychodu w Q3 2022 to o -4,3 mln mniej niż w Q2 i -12,3 mln mniej niż w rekordowym Q1. Spółka tłumaczy to tradycyjnym, wakacyjnym spowolnieniem w obszarze sprzedaży produktów w sektorze druku 3D oraz ogólnymi problemami w gospodarce światowej, jednakże w ujęciu rok-do-roku ten wynik jest wciąż słabszy - w Q3 2021 r. Zortrax wygenerował 7 mln PLN przychodu. Równocześnie z uwagi za zeszłoroczne połączenie się z firmą Corelens, w sprawozdaniu nadal występuje przejściowy brak porównywalności wyników finansowych w ujęciu całego roku.

O ile niższe przychody można tłumaczyć warunkami makroekonomicznymi, z którymi boryka się bardzo wiele firm na świecie - również z sektora druku 3D, martwią rosnące straty operacyjne spółki. Na ten moment skumulowana strata księgowa za cały 2022 r. wynosi -4,96 mln PLN, z czego -3,19 mln PLN to strata ze sprzedaży, a -4,67 mln PLN to strata z działalności operacyjnej. Możliwe, że ten trend uda się odwrócić w IV kwartale bieżącego roku za sprawą nowych drukarek 3D firmy - Zortrax Inkspire 2 oraz historycznie najlepszemu okresowi sprzedażowemu każdego roku?

Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to 2,98 mln PLN pochodziło ze sprzedaży drukarek 3D, a 2,39 mln PLN ze sprzedaży materiałów do druku 3D. Na koniec września 2022 r. Zortrax zatrudniał 95 osób i posiadał nieco ponad 0,5 mln PLN w środkach pieniężnych.

W raporcie okresowym pojawiają się również informacje na temat spółki zależnej - Zortrax Dental, ale poza relatywnie niskimi kosztami (7 577,02 PLN) nie generuje ona jak na razie żadnych przychodów.

Źródło: www.bankier.pl

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like