Zortrax dokłada wszelkich starań, aby ich oprogramowanie Z-SUITE spełniało oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Teraz, producent daje im szansę realnego wpływu na kształt kolejnych wersji wypuszczanego oprogramowania, uruchamiając Z-SUITE BETA.

Jak mówi Rafał Tomasiak, prezes Zortrax, Z-SUITE BETA został uruchomiony, aby dostosowywać nowe funkcje oprogramowania do realnych potrzeb społeczności zgromadzonej wokół sprzętu Zortrax, zaangażować ją w rozwój firmy i usprawnić proces wdrażania zmian w docelowym oprogramowaniu.

Użytkownicy, którzy zostaną beta testerami oprogramowania będą mieli dostęp do jego najnowszych funkcji i ulepszeń, takich jak:

Hybrydowe struktury podporowe

Funkcja hybrydowych struktur podporowych jest dedykowana drukarkom 3D wyposażonym w dwie głowice drukujące (M300 Dual i Inventure).

Porównanie – wygenerowany support rozpuszczalny vs. support hybrydowy

Wcześniej, urządzenia mogły drukować  struktury support’owe z materiału modelowego lub rozpuszczalnego filamentu podporowego. Nowy Z-SUITE pozwala na tworzenie hybrydowych struktur podporowych (funkcja “Hybrid Support”), gdzie tylko fragment podpory przylegający do modelu jest drukowany z rozpuszczalnego materiału podporowego, a do całej reszty wykorzystywany jest materiał modelowy. Pozwala to na oszczędność rozpuszczalnego materiału, przy jednoczesnej redukcji ryzyka uszkodzenia modelu podczas mechanicznego usuwania podpór.

Szybsze drukowanie

Kolejna nowość –  przyspieszenie oraz poprawa jakości profili materiałowych w drukarkach M300 Dual oraz Inventure w trybie podwójnej ekstruzji dla filamentów Z-ULTRAT Plus, Z-ESD, Z-PLA i Z-PETG.

Poczynione zmiany mają pomóc w wyeliminowaniu największej wady druku 3D z dwóch głowic, czyli długiego czasu wytwarzania. Dzięki aktualizacji najnowszej wersji Z-SUITE prędkość drukowania 3D z dwóch materiałów jest bardziej zbliżona do prędkości wytwarzania w trybie pojedynczego wytłaczania.

Optymalizacja pracy z Zortrax Inkspire

Z-SUITE wprowadza szereg ulepszeń, dedykowanych Zortrax Inkspire. Przy pracy z drukarką 3D pojawiła się możliwość edycji i generowania oddzielnych podpór dla każdego modelu umieszczonego na platformie roboczej. Dodatkowo, algorytmy generujące podpory zostały zoptymalizowane tak, by zapewnić podparcie dla wszystkich delikatnych miejsc na modelach, co przełoży się na jeszcze lepszą jakość wydruków i mniejsze ryzyko niepowodzenia procesu druku 3D.

Porównanie – standardowe, automatycznie generowane supporty – wcześniejsza wersjia Z-SUITE vs Z-SUITE BETA

Pełna lista nowości, jakie czekają użytkowników Z-SUITE BETA dostępna na stronie producenta.

Jak pomóc producentowi w optymalizacji najnowszej wersji oprogramowania Z-SUITE? Osoby chcące zostać BETA testerami mogą zostawić swój adres e-mail w zakładce Support Center w sekcji Downloads na stronie Zortrax i od razu pobrać oprogramowanie testowe.

Zgłaszanie błędów jest możliwe za pośrednictwem opcji “report a bug”. Kliknięcie na odpowiedni przycisk przekierowuje na forum dedykowane konkretnej wersji oprogramowania, gdzie możliwe jest zgłoszenie problemu oraz ewentualnych uwag. Informacja zwrotna od użytkowników jest niezwykle istotna na etapie optymalizacji nowej wersji oprogramowania.

Korzystanie z najnowszej wersji Z-SUITE na drukarkach 3D z serii M Plus i  M300 Dual wymaga instalacji firmeware’u w wersji 2.2.0.

Magdalena Przychodniak
Inżynier biomedyczny śledzący najnowsze doniesienia dotyczące biodruku oraz zastosowań druku przestrzennego w nowoczesnej medycynie.

    Comments are closed.

    You may also like