PRUSA Research opublikowała swój pierwszy raport z zakresu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on tematykę „ESG”, odnoszącą się do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania, co stanowi precedens zarówno dla firmy, jak i dla całego sektora.

PRUSA Research to czeska firma założona przez Josefa Průšę, specjalizująca się w produkcji tanich, ale bardzo dobrych jakościowo drukarek 3D. Większość produktów firmy, w tym ich flagowy model drukarki 3D Prusa i3, jest oparta na licencji open-source, co oznacza, że schematy i instrukcje do budowy tych urządzeń są dostępne dla wszystkich za darmo. To podejście sprzyja innowacji i rozwojowi technologii, umożliwiając innym twórcom na całym świecie udoskonalanie i modyfikowanie oryginalnych konstrukcji

Firma nie tylko udostępnia swoje projekty, ale również aktywnie wspiera społeczność open-source, tworząc forum dla użytkowników, na którym mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, problemami i pomysłami. Prusa Research często wdraża te pomysły i sugestie, co przekłada się na ciągłe ulepszanie ich produktów. Raport ESG to kolejny krok w kierunku uczynienia technologii druku 3D lepszą.

Kwestie poruszone w raporcie to przede wszystkim:

  • środowiskowe: zmiany klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, zasoby wodne, gospodarka obiegu zamkniętego, bioróżnorodność i ekosystemy
  • społeczne: pracownicy firmy, pracownicy w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci i użytkownicy końcowi
  • zarządzanie: zarządzanie w firmie, zarządzanie ryzykiem, zachowanie etyczne.

Raporty ESG stają się coraz bardziej popularne wśród firm i korporacji, dając im możliwość demonstracji zaangażowania w aspekty środowiskowe i przejrzystości działania. Ich tworzenie stanowi jednak duże wyzwanie, co skutkuje małą liczbą firm decydujących się na ten krok. W premierowym raporcie, Josef Průša, pisze:

„Pod koniec lata 2021 zdecydowałem, że chcemy skoncentrować się na zrównoważonym rozwoju na całej długości naszej działalności. Dlaczego? Przede wszystkim, zawsze lubiliśmy działać w sposób pozytywny i dbać o środowisko, w którym prowadzimy biznes.”

Raport Prusa Research to 66 stron szczegółowo opisujących działania firmy związane z ESG. Jednym z kluczowych aspektów jest kalkulacja śladu węglowego firmy, co jest wymogiem w tego typu raportach. Firma zgłosiła 14,42t bezpośrednich emisji, plus emisje pośrednie, jednak prawdziwa historia zacznie się rozwijać w miarę monitorowania tych danych rok do roku. Průša ma nadzieję, że firmie uda się stopniowo zmniejszać swoje emisje CO2.

Jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontaktach firmy z interesariuszami jest recykling. Każdy operator drukarki 3D produkuje ogromne ilości odpadów plastikowych, ponieważ rozwój części zwykle przebiega iteracyjnie. PRUSA Research wydaje się przeznaczać znaczne zasoby na opracowanie szeregu rozwiązań dla tego rosnącego problemu. Wśród nich znajdują się programy recyklingowe, programy partnerskie, zwiększone wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz nawet eksperymentalne robotyczne rozwiązania do przetwarzania odpadów plastikowych na użyteczne przedmioty.

Firma aktywnie dąży do zwiększenia praktyk zrównoważonych w swoich produktach. Wśród tych inicjatyw znalazło się przeprojektowanie szpul stosowanych w ich produktach Prusament, jak również przemyślenie podejścia do pakowania produktów. Na przykład, zdecydowano się na większe wykorzystanie taśmy papierowej zamiast plastikowej, co jest bardziej przyjazne dla recyklingu.

Firma postawiła teraz benchmark, do którego mogą dążyć inne firmy z branży druku 3D, z nadzieją, że przynajmniej niektóre z nich rozpoczną własne inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem.

Źródło: www.prusa3d.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like