Velo3D ogłosiło, że 28 grudnia 2023 r. zostało powiadomione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE), że nie przestrzega zasady 802.01C podręcznika spółek notowanych na giełdzie, dotyczącej minimalnej średniej ceny zamknięcia zwykłych akcji przez kolejne 30 dni. Zawiadomienie nie powoduje natychmiastowego wycofania akcji spółki z giełdy NYSE.

Spółka może odzyskać zgodność z przepisami w dowolnym momencie w ciągu sześciomiesięcznego okresu naprawczego, jeżeli ostatniego dnia dowolnego miesiąca kalendarzowego w tym okresie cena akcji zwykłych na zamknięciu wynosi co najmniej 1,00 dolara, a średnia cena akcji na zamknięciu wynosi co najmniej co najmniej 1,00 dolara w okresie 30 dni handlowych kończących się ostatniego dnia handlowego tego miesiąca.

Velo3D twierdzi, że zamierza powiadomić NYSE w ciągu 10 dni roboczych o zamiarze odzyskania zgodności z zasadą 802.01C. Spółka twierdzi, że zamierza pozostać notowana na NYSE i rozważy najlepsze dostępne alternatywy, w tym między innymi odwrotny podział akcji, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy. Odwrócony podział akcji konsoliduje istniejące akcje spółek na mniejszą liczbę akcji o proporcjonalnej wartości.

W grudniu 2023 roku, niecałe dwa tygodnie przed otrzymaniem przez Velo3D zawiadomienia z NYSE, założyciel firmy – Benny Buller ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego spółki. Buller, który założył Velo3D w 2014 roku pozostanie w zarządzie firmy. Brad Kreger, wiceprezes ds. operacyjnych Velo3D, został mianowany tymczasowym dyrektorem generalnym, gdy firma rozpoczyna poszukiwania stałego zastępcy. Wraz z ustąpieniem Bullera firma Velo3D rozpoczęła proces strategicznego przeglądu działalności w celu zbadania strategicznych alternatyw, które mogą obejmować między innymi strategiczną transakcję, potencjalną fuzję, połączenie jednostek gospodarczych lub sprzedaż.

Źródło: www.velo3d.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like