Seryjna produkcja przyrostowa rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy projektują, tworzą i dostarczają produkty. Dzięki zaawansowanym technikom, takim jak SLS (Selective Laser Sintering) stosowanym przez Technology Applied – największą polską firmę świadczącą usługi druku 3D, produkcja przyrostowa staje się coraz bardziej atrakcyjna dla szerokiej gamy branż.

W kontekście produkcji przyrostowej możemy rozważyć poniższe technologie:

  • SLS (Selective Laser Sintering) – jest to proces, w którym laser selektywnie spieka drobnoziarniste proszki polimerowe, tworząc warstwa po warstwie wytrzymałe i precyzyjne części. Technology Applied, wykorzystując SLS, oferuje możliwość tworzenia złożonych geometrii bez potrzeby stosowania dodatkowych struktur podporowych.
  • FDM (Fused Deposition Modeling) – w tej metodzie, materiał jest ekstrudowany przez dyszę i nakładany warstwa po warstwie, aby utworzyć trójwymiarowy obiekt.
  • SLA (Stereolitografia) – metoda używa światła UV do utwardzania fotoczułych żywic, co pozwala na bardzo precyzyjne tworzenie detalicznych obiektów.
  • MJF (Multi Jet Fusion) – technologia opracowana przez firmę HP, która polega na nakładaniu warstw proszku, a następnie utwardzaniu ich za pomocą agentów wiążących i energii cieplnej.

Strategie dla seryjnej produkcji przyrostowej:

  • Optymalizacja projektu – seryjna produkcja przyrostowa pozwala na tworzenie bardziej złożonych i zoptymalizowanych części, co jest kluczowe dla zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji.
  • Personalizacja i produkcja na zamówienie – druk 3D umożliwia łatwą personalizację produktów, co jest szczególnie istotne w branżach takich jak medycyna czy motoryzacja.
  • Redukcja zapasów i produkcja na żądanie – Technology Applied pomaga firmom w zmniejszeniu zapasów magazynowych, oferując szybką produkcję na żądanie, co z kolei pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania i związanych z tym ryzyk.
  • Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek (Time-to-Market) – dzięki szybkości i elastyczności produkcji przyrostowej, firmy mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek.
  • Ekologiczne aspekty produkcji – seryjna produkcja przyrostowa oferowana przez Technology Applied pozwala na bardziej zrównoważone wykorzystanie materiałów i zmniejszenie odpadów produkcyjnych.

Seryjna produkcja przyrostowa, ze swoimi zaawansowanymi metodami i elastycznymi strategiami, oferuje firmom nowe możliwości w zakresie produkcji. Technology Applied, jako lider w technologii SLS w Polsce, umożliwia przedsiębiorstwom efektywne wykorzystanie tych możliwości, co prowadzi do optymalizacji procesów produkcyjnych, większej personalizacji, redukcji kosztów i skrócenia czasu wprowadzenia produktów na rynek.

Źródło: www.3dprintingcenter.net

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like