3D Systems od dłuższego czasu boryka się z niskim kursem akcji na giełdzie papierów wartościowych i ogólnymi problemami z rentownością prowadzonej działalności. Aby spróbować temu zaradzić, firma ogłosiła zawarcie umowy odkupu obligacji „Senior Notes” o oprocentowaniu 0%. Termin ich wykupu został ustalony na 2026 r.

3D Systems odkupi obligacje o łącznej wartości około 135 mln dolarów z 26% dyskontem w stosunku do wartości nominalnej. Równocześnie zapłaci za wykup długu gotówką ze swojego bilansu, czym spodziewa się uregulować ponad jedną czwartą zadłużenia.

Oczekuje się, że zakończenie wykupów nastąpi 13 grudnia 2023 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych procedur giełdowych. Pozostała kwota w wysokości ok. 325 milionów dolarów, będzie w dalszym ciągu oprocentowana na poziomie 0%, a jej pełny termin zapadalności nastąpi w listopadzie 2026 r. 3D Systems ma nadzieję, że częściowy wykup Obligacji przyczyni się do poprawy rentowności i ceny akcji.

„Ogłoszony wykup naszych obligacji wystawionych na rok 2026 za około 135 milionów dolarów ze znacznym dyskontem pokazuje proaktywne zarządzanie zobowiązaniami i zdyscyplinowaną realizację w obecnych warunkach” – skomentował prezes i dyrektor generalny 3D Systems, dr Jeffrey Graves. „Ta transakcja zmniejszy nasze zadłużenie o prawie 30% i wzmocni siłę naszego bilansu. Nasze obecne rezerwy środków pieniężnych pozostają jednymi z największych w branży, a w połączeniu z naszym intensywnym skupieniem się na optymalizacji kosztów w celu zapewnienia trwałej rentowności i lepszego generowania środków pieniężnych, wierzymy, że 3D Systems jest dobrze przygotowana do realizacji świetlanej długoterminowej przyszłości, jaką widzimy przed sobą.”

Źródło: www.3dsystems.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News