Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mamy przyjemność ogłosić wyniki zeszłotygodniowego egzaminu wieńczącego AKADEMIĘ DRUKU 3D CANON. Chociaż wydawał nam się bardzo trudny, nie brakowało osób, którym udało się go zaliczyć z wynikiem 80%, a siedem z nich odpowiedziało poprawnie na wszystkie 25 pytań!

Dla przypomnienia: osoby które udzieliły 80% poprawnych odpowiedzi, otrzymają certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu. Dodatkowo siedem osób, które uzyskały wynik 100% poprawnych odpowiedzi, przejdzie specjalistyczne szkolenie z obsługi profesjonalnych maszyn 3D Systems – ProJet 660 PRO i Projet 2500, jakie odbędzie się w połowie września br. w siedzibie Canon Polska w Warszawie. Początkowo Organizator zakładał przyjęcie na szkolenie sześciu osób, jednakże z uwagi na tak dobry wynik zdecydowano, że zostaną zaproszone wszystkie osoby z perfekcyjnym wynikiem 100%.

PYTANIA EGZAMINACYJNE I POPRAWNE ODPOWIEDZI:

1) Kto wymyślił termin „druk 3D” („3D printing”) w kontekście technologii przyrostowych:

a.) Charles Hull (3D Systems)
b.) Emanuel „Ely” M. Sachs (Z Corporation)
c.) Bre Pettis (MakerBot)

2) Jak na początku nazywał się proces technologiczny polegający na tworzeniu obiektów przestrzennych metodą przyrostową?

a.) druk 3D / 3D printing
b.) wytwarzanie przyrostowe / additive manufacturing
c.) stereolitografia / stereolitography

3) Pierwszą technologią druku 3D jaka została opracowana było:

a.) drukowanie 3D z proszków gipsowych (3DP)
b.) drukowanie 3D z termoplastów w formie żyłki (FDM)
c.) drukowanie 3D z żywic światłoutwardzalnych (SLA)

4) Czym jest i na czym polega szybkie prototypowanie?

Szybkie Prototypowanie (ang. Rapid Prototyping) – określenie zbioru metod służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej (np. z wykorzystaniem technik druku przestrzennego), zwykle przy sterowaniu komputerowym (źródło: Wikipedia).

5) Kto jako pierwszy z poniższej trójki rozpoczął prace nad stereolitografią (SLA):

a.) Charles Hull
b.) Alan Herbert
c.) Hideo Kodama

6) Wymień dwie zalety i dwie wady stereolitografii (SLA):

Zaletami SLA są m.in.:

 • duża dokładność drukowanych geometrii
 • możliwość budowania bardzo cienkich ścianek
 • szeroka gama materiałów imitujących termoplasty
 • możliwość drukowania elementów przezroczystych lub półprzezroczystych
 • możliwość klejenia kilku modeli z wykorzystaniem tej samej żywicy, utwardzanej światłem UV.

Do wad można zaliczyć m.in.:

 • toksyczne właściwości żywic przed utwardzeniem i konieczność przechowywania ich miejscach chronionych przed światłem
 • brak możliwości łączenia kilku materiałów i kolorów w jednym procesie produkcyjnym
 • konieczność przeprowadzania post-processingu, polegającego na oczyszczeniu wydrukowanego modelu z resztek nieutwardzonej żywicy
 • nieumiejętne usuwanie struktur podporowych może wywołać ubytki na modelu.

7) Czego nie wydrukujemy za pomocą drukarki 3D pracującej w technologii SLA?

a.) kolorowych modeli 3D
b.) bardzo precyzyjnych modeli o wyjątkowo cienkich ściankach
c.) prototypów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym lub motoryzacyjnym

8) Drukarki 3D typu CJP to urządzenia drukujące z:

a.) żywicy
b.) proszku gipsowego
c.) ABS i nylonu

9) Do czego wykorzystujemy drukarki 3D drukujące z proszku gipsowego:

a.) do drukowania makiet architektonicznych
b.) do drukowania modeli anatomicznych dla chirurgów i lekarzy
c.) do wszystkich wyżej wymienionych

10) Który z modeli będzie charakteryzował się najmniejszą wytrzymałością mechaniczną:

a.) wydrukowany z żywicy światłoutwardzalnej
b.) wydrukowany z proszku gipsowego
c.) wydrukowany z termoplastu ABS

11) Z czego generowane są podpory pod drukowanymi modelami przestrzennymi w technologii CJP?

Budowany model jest podpierany przez niespojony proszek gipsowy, który po zakończeniu procesu drukowania można odkurzyć i ponownie wykorzystać.

12) Jaki materiał jest wykorzystywany w procesie technologicznym „jetting modeling” (JM):

a.) żywica
b.) proszek poliamidowy
c.) proszek gipsowy

13) Czym jest utwardzany materiał nanoszony przez głowicę drukującą w technologii MJP:

a.) klejem
b.) światłem UV
c.) wysoką temperaturą

14) Na czym polega najważniejsza różnica pomiędzy technologią SLA (stereolitografia) a MJP:

W technologii SLA żywica jest utwardzana wiązką lasera, a w MJP światłem UV. W technologii SLA struktury podporowe są wykonywane z tego samego materiału, podczas gdy w MJP z materiału wytapialnego. W SLA żywica znajduje się w zbiorniku, a w MJP jest natryskiwana na stół roboczy.

15) Jaka jest minimalna wysokość drukowanej warstwy w technologii MJP:

a.) 13 mikronów (0,013 mm)
b.) 90 mikronów (0,09 mm)
c.) nie ma żadnego limitu – w oprogramowaniu sterującym można ustawić nawet wartość 1 mikrona (0,001 mm)

16) Z ilu gatunków żywic naraz można drukować w jednym procesie technologicznym na drukarce 3D typu SLA (stereolitografia):

a.) do 7
b.) do 2
c.) tylko z jednej

17) Z jakiego materiału są tworzone struktury podporowe w drukowanych modelach w technologii MJP:

a.) z tego samego co materiał budulcowy – trzeba je usuwać ręcznie jak np. w technologii FDM
b.) z materiału wytapialnego
c.) modele drukowane w tej technologii nie wymagają podpór

18) Jak nazywa się styl druku 3D w technologii SLA opatentowany przez 3D Systems do drukowania modeli do odlewnictwa metodą wosku traconego?

a.) QuickParts
b.) QuickCast
c.) Sandboxr

19) Jak nazywa się oprogramowanie do obsługi m.in. drukarek 3D pracujących w technologii MJP:

a.) CURA
b.) 3DSprint
c.) Magics

20) Z czego zbudowane są obiekty geometryczne zapisane w formacie STL:

a.) z trójkątów
b.) z okręgów
c.) z voxeli – trójwymiarowych pixeli

21) Wymień dwa przykłady błędów w pliku STL:

Można wyróżnić siedem rodzajów:

 • źle ustawione normalne trójkątów
 • szczeliny w modelu
 • szumy (noise shells / small components)
 • nakładanie się trójkątów
 • przecinające się trójkąty
 • złe krawędzie
 • bryły (shells).

22) Kto jest producentem popularnego oprogramowania Magics:

a.) Materialination
b.) Materialise
c.) 3D Systems

23) Która z technologii przyrostowych oferowanych przez Canon Polska najlepiej sprawdza się w jubilerstwie:

a.) MJP
b.) CJP
c.) żadna z powyższych

24) Drukarka 3D ProJet 660 Pro pracuje w technologii:

a.) SLA
b.) MJP
c.) CJP

25) W którym roku Canon Polska rozpoczął oficjalną działalność w Polsce jako dystrybutor maszyn 3D Systems?

a.) 2014
b.) 2016
c.) 2017

ZWYCIĘZCY:

Poniższe osoby uzyskały wynik 100% poprawnych odpowiedzi i otrzymają możliwość przejścia szkolenia z maszyn 3D Systems we wrześniu w Warszawie:

 • Rafał Berestka
 • Maciej Dobrowolski
 • Tomasz Filipek
 • Paweł Kajda
 • Mateusz Loska
 • Dawid Marciniak
 • Dawid Ostasiewicz.

Osoby, które zakończyły egzamin z wynikiem min. 80% poprawnych odpowiedzi i które otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie egzaminu:

 • Wiktor Banaś
 • Piotr Bazan
 • Alicja Blank
 • Izabela Bryk
 • Adrian Czapla
 • Damian Dziadzio
 • Adrian Fałkowski
 • Mateusz Gacek
 • Jakub Koynov
 • Tomasz Majda
 • Sebastian Mazurek
 • Rafał Mrzygłód
 • Błażej Pałkowski
 • Marcin Rogalski
 • Jakub Skłodowski
 • Łukasz Smoliński
 • Piotr Sobieniak
 • Mateusz Stefańczuk
 • Paweł Szywacz
 • Dominik Torba
 • Philip Zalewski
 • Edmund Żółtowski.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like