CORO Technology i MIFON Chemical realizują wyprzedaż końcówek i rozbiegów produkcyjnych filamentów z serii COMPOSITUM ABS™. Oferowany materiał wytłoczony jest z tolerancją nie gorszą niż +/- 0.05 mm, jednocześnie parametry mechaniczne, fizyczne i termiczne sprzedawanych materiałów są zgodne z pełnoprawnymi filamentami serii Compositum ABS™ – charakteryzujących się tolerancją +/- 0.02 mm oraz odchyłką pola przekroju na całej długości o wartości 0.01.

Dostępne są wszystkie trzy odmiany materiałów o oznaczeniach ABS AT™, ABS ST™, ABS EX™ w dwóch średnicach nominalnych: 1.75mm oraz 2.85mm. Materiał o masie 1.0kg nawinięty jest na szpulę i standardowo zabezpieczony hologramem MIFON Chemical.

Materiały można nabyć na aukcjach Allegro. Sumaryczna ilość oferowanych filamentów wynosi: 626 kg, a szczegółowy wykaz dostępnych materiałów, średnic i kolorów znajduje się w tabeli poniżej:

Compositum Filament Series™ to linia filamentów produkowanych z granulatów opracowanych specjalnie dla zastosowania w druku przestrzennym FDM. Zmiany materiałowe dokonane zostały już na etapie monomerów, co przełożyło się na uzyskanie materiałów o niespotykanych dotąd na skalę światową właściwościach mechanicznych, termicznych oraz fizycznych. Cała rodzina filamentów Compositum odznacza się niskim stopniem wydzielania substancji lotnych oraz bardzo niską absorpcją wilgoci, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba stosowania substancji pochłaniających wilgoć.

Badania wytrzymałościowe przedstawiają rzeczywiste wartości uzyskane na próbkach drukowanych w technologii FDM z materiałów COMPOSITUM™. Filamenty Compositum ABS™ charakteryzuje się wzorcową spójnością warstw oraz bardzo niskim skurczem liniowym (do 0,4%), dzięki czemu różnica właściwości mechanicznych próbki drukowanej w stosunku do modelu wytworzonego metodą wtrysku wynosi zaledwie 8%.

Oferta jest ważna do wyprzedania zapasów magazynowych tych materiałów. Materiały objęte wyprzedażą nie są kierowane do sprzedaży dystrybucyjnej.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like