W środę informowaliśmy, że Stratasys definitywnie zakończył rozmowy z 3D Systems w kwestii ewentualnego połączenia, przy okazji punktując słabości biznesowe swojego konkurenta (i niedoszłego wspólnika). W odpowiedzi na to, 3D Systems jak gdyby nigdy nic dostarczyło Stratasysowi podpisaną przez siebie umowę o fuzji i wezwało akcjonariuszy tej firmy do głosowania przeciwko alternatywnej fuzji z Desktop Metal. Nano Dimension – największy akcjonariusz Stratasysa ogłosił, że tak właśnie zamierza uczynić. Batalii zatem ciąg dalszy…

3D Systems twierdzi, że jego oferta zapewnia akcjonariuszom Stratasys „pewną i lepszą alternatywę” dla planowanej fuzji z Desktop Metal i może zostać kontrasygnowana przez Stratasys po rozwiązaniu umowy z Desktop Metal. Firma określa połączenie się Stratasys z Desktop Metal jako „niszczącą wartość” i wierzy, że głosowanie przeciwko fuzji Desktop Metal „wyśle jasny sygnał” do Zarządu Stratasys, aby zaakceptował ofertę 3D Systems.

Prezes i dyrektor generalny 3D Systems, dr Jeffrey Graves, powiedział: „Akcjonariusze Stratasys są niezwykle sceptyczni w stosunku do ostatnich decyzji podjętych przez zarząd i pozostają głęboko zaniepokojeni potencjalnym przejęciem Desktop Metal. W rzeczywistości, odkąd Stratasys odrzucił naszą najnowszą propozycję na początku tego tygodnia, bezpośrednio usłyszeliśmy od znacznej liczby akcjonariuszy Stratasys, którzy namawiali nas, abyśmy zapewnili im alternatywę”.

Dr Graves dodał również: „Mówiąc prościej, nie wierzymy, że transakcja Desktop Metal doprowadzi do bezprecedensowego wzrostu, jak twierdzi Stratasys. Przed nadchodzącym głosowaniem akcjonariusze Stratasys mają wybór: albo zagłosują za połączeniem się Stratasys i Desktop Metal, i zniosą długotrwałą ścieżkę zniszczenia wartości, albo zagłosują przeciwko, zachęcając do rzeczywistych, namacalnych zmian.

Czekamy na możliwość przeprowadzenia proponowanej przez nas transakcji, aby na nowo zdefiniować wiodącą pozycję w branży wytwarzania przyrostowego, wykorzystać natychmiastowe możliwości finansowe, zapewnić obu naszym przedsiębiorstwom długoterminowy sukces, a przede wszystkim zmaksymalizować wartość dla akcjonariuszy”.

Nano Dimension, które posiada 14,1% akcji Stratasys, stwierdziło krótko: „Zamierzamy głosować PRZECIW proponowanemu połączeniu. Wstrzymanie się od głosu lub niegłosowanie nie wystarczy, aby wyrazić swój sprzeciw, dlatego wzywamy innych akcjonariuszy Stratasys, aby przyłączyli się do nas w głosowaniu PRZECIW transakcji.”

Sytuacja rozstrzygnie się 28 września 2023 r., podczas równoległego głosowania nad połączeniem się Stratasys i Desktop Metal przez akcjonariuszy obydwu firm.

Źródło: www.3dsystems.com

Paweł Ślusarczyk
Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Od 2021 r. rozwija startup GREENFILL3D produkujący ekologiczny materiał do druku 3D oparty o otręby pszenne.

Comments are closed.

You may also like