11 października 2018 odbyła się konferencja Life Science Open Space 2018 – formuła wydarzenia umożliwia wszystkim uczestnikom czynny udział oraz zaangażowanie za sprawą możliwości przeprowadzenia indywidualnych spotkań z innymi uczestnikami oraz prezentowanie siebie i swojej oferty w trwających równolegle trzech sesjach tematycznych.

Tegoroczna edycja LSOS18 przyniosła równo 100 prezentacji dotyczących 5-ciu różnych kategorii współpracy w 13 sesjach tematycznych, z których każda miała swojego lidera. Łącznie w imprezie wzięło udział 400 osób!

Wydarzenie pozwala na spotkanie osób autentycznie nastawionych na wspólne działanie – partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów i usług, a także pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia. Impreza ma szczególny charakter, podkreślany przez wszystkich zapytanych: nie ma barier i ograniczeń dla chcących coś zrobić w obszarze zdrowia i jakości życia.

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy przyznali nagrody w trzech kategoriach:

  • Za Najlepszą, Najbardziej Przekonywującą Prezentację uznano wystąpienie Tomasza Wilanowskiego z Instytutu Biologii Eksperymentalnej im. Nęckiego w Warszawie pt. „Test genetyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry”. Nagroda ta została przyznana przez uczestników naszego wydarzenia.
  • Nagrodę za Najlepszy Przykład Praktycznego Podejścia do Koncepcji Open Innovation otrzymał Vladyslav Hubar z Boost Biotech Poland za prezentację pt. „ BioHack – hackathon bioinformatyczny”. Nagroda ta została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
  • Nagroda specjalna dla najlepszego StartUpu, ufundowana przez firmę Life Science Business Consulting, została przyznana podwójnie: dla firmy NanoThea S.A., zajmującej się nanocząstkami do celowanej brachyterapii nowotworu prostaty oraz firmy MedApp S.A., twórców projektu CarnaLife® – deep neural networks in holographic images in Mixed Reality for Interventional Cardiology & Electrophysiology and telemedicine”.

Na zakończenie wydarzenia przeprowadzona została sesja INSPIRACJE’18. Abstrakty, prezentacje i inne dokumenty z imprezy są dostępne na stronie internetowej po raz na profilu Klastra na FB.

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like