W cieniu rozmów o potencjalnej fuzji, dwie największe firmy światowej branży druku 3D – 3D Systems i Stratasys opublikowały swoje wyniki finansowe za II kwartał 2023 r. Wczoraj opisywaliśmy raport kwartalny pierwszej firmy, dziś prezentujemy wyniki drugiej… W II kwartale 2023 r. Stratasys osiągnął dochód na poziomie 159,8 mln dolarów w porównaniu do 166,6 mln dolarów w II kwartale 2022 r., co stanowi niewielki, cztero procentowy spadek. Wskaźnik brutto GAAP wyniósł 41,5%, w stosunku do 40,5% rok wcześniej, podczas gdy wskaźnik brutto non-GAAP wyniósł 48,5%, względem 47,6% w roku poprzednim.

Firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości -33,7 mln dolarów, w czym zostały uwzględnione wszystkie jednorazowe koszty związane z potencjalnymi fuzjami i przejęciami oraz obroną przed wrogą ofertą zakupu akcji przez Nano Dimension. Strata operacyjna w II kwartale 2022 r. była niższa i wyniosła -23,5 mln dolarów. Mimo to, dochód operacyjny non-GAAP osiągnął wartość 5 mln dolarów, w porównaniu do 1,9 mln dolarów rok wcześniej.

W zakresie przepływów pieniężnych firma wykorzystała 23,2 mln dolarów w działalności operacyjnej, w porównaniu do 22,8 mln dolarów w II kwartale 2022 r. Ta różnica była spowodowana głównie terminem rocznych wypłat premii, wzrostem należności oraz kosztami związanymi z potencjalnymi fuzjami i przejęciami.

W odniesieniu do prognoz finansowych na rok 2023, w oparciu o aktualne warunki rynkowe Stratasys potwierdza swoje prognozy dotyczące przychodów oraz innych wskaźników finansowych na cały rok 2023 na poziomie 630 – 670 milionów dolarów.

Źródło: www.stratasys.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like