Ostatni raport finansowy opublikowany w listopadzie br. przez 3D Systems był dość rozczarowujący i od tego czasu firma podejmuje kolejne kroki mające na celu odwrócić negatywny trend, przywrócić rentowność swojego biznesu i poprawić swoje notowania na giełdzie papierów wartościowych. Jednym z nich ma być ogłoszony w tym tygodniu plan odkupu obligacji „Senior Notes” o oprocentowaniu 0%, czym zamierza zmniejszyć swoje zadłużenie. Równocześnie portal 3DPrint.com dopatrzył się w listopadowym raporcie innej ciekawej rzeczy, jaką jest potencjalna sprzedaż belgijskiej firmy informatycznej Oqton, któa została przejęta przez 3D Systems zaledwie dwa lata temu…

Oqton został przejęty przez 3D Systems w czwartym kwartale 2021 r. za kwotę 180 milionów dolarów, przy czym transakcja obejmowała rozliczenie w gotówce i akcjach 3D Systems. Firma oczekiwała, że do 2025 r. dochód ze sprzedaży oprogramowania Oqton przekroczy 100 mln dolarów.

Platforma MOS firmy Oqton pozwala na automatyzację skalowalnych cyfrowych procesów produkcyjnych, które opierają się na Przemysłowym Internecie Rzeczy, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Z jej usług korzysta absolutna czołówka firm z branży druku 3D: HP, EOS, Stratasys, Trumpf, Prodways, Sandvik czy samo 3D Systems. Oqton działał jako niezależna organizacja, zapewniając swoim klientom poufność i bezpieczeństwo posiadanych danych.

To chyba jednak nie wyszło tak jak oczekiwano… W raporcie finansowym cytowanym przez 3DPrint pojawiła się następująca informacja: „w kwartale zakończonym 30 września 2023 r. spółka stwierdziła, że jest bardziej prawdopodobne, że sprzeda lub w inny sposób pozbędzie się Oqton MOS, przedsiębiorstwa, które Spółka nabyła w 2021 r. Oqton MOS reprezentuje odrębną grupę aktywów w ramach rozwiązań przemysłowych, ponieważ możliwe do zidentyfikowania przepływy pieniężne są w dużej mierze niezależne od przepływów pieniężnych innych grup aktywów i pasywów w ramach segmentu rozwiązań przemysłowych. W oparciu o oczekiwania Spółki, że sprzeda lub w inny sposób pozbędzie się Oqton MOS, skorygowano długoterminową prognozę przepływów pieniężnych dla tej grupy aktywów”.

„Zmieniona prognoza długoterminowych przepływów pieniężnych wskazała, że wartość bilansowa długoterminowych aktywów Oqton MOS, składających się głównie z technologii produktów i wartości niematerialnych i prawnych zarejestrowanych początkowo w momencie przejęcia Oqton MOS, może nie zostać odzyskana. W związku z tym wartość bilansowa długoterminowych aktywów Oqton MOS została poddana testowi na utratę wartości w oparciu o szacunek powiązanych zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. (…) Ponieważ wartość bieżąca szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, których oczekuje się, że wynikają z użytkowania i ostatecznego zbycia grupy aktywów, jest niższa od wartości bilansowej wartości grupy aktywów, w kwartale zakończonym 30 września 2023 r.”

Ewentualna decyzja o sprzedaży Oqton niekoniecznie musi oznaczać problemy z samą firmą, ile potrzebę pozbycia się aktywów i usprawnienia działalności samego 3D Systems. Dzieje się to w obliczu spadku całkowitych przychodów firmy i jej pogłębiającej się straty netto. Koncentrując się na bardziej dochodowych lub kluczowych obszarach swojej działalności, 3D Systems wydaje się sądzić, że może wzmocnić swoją pozycję finansową poprzez natychmiastowe generowanie kapitału lub poprzez zmniejszenie kosztów działalności. Dodatkowo 3D Systems ogłosiło plan redukcji zatrudnienia o około 6% jak również centralizację produkcji drukarek 3D do metalu.

Źródło: www.3dsystems.com & www.3dprint.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like