Zortrax SA poinformował, że wczoraj (16.01.24 r.) Przemysław Krzemieniecki – wiceprezes firmy, złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji jak również zasiadania w jej zarządzie. Firma nie podała przyczyn rezygnacji. Aktualnie w skład zarządu Zortrax wchodzi jedynie jej wieloletni prezes – Mariusz Babula.

Krzemieniecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wiceprzewodniczącym sekcji prawa gospodarczego i handlowego przy okręgowej radzie adwokackiej w Warszawie. Z Zortrax był związany od kwietnia 2018 r., będąc najpierw członkiem rady nadzorczej firmy, a od stycznia 2020 r. do maja 2023 r. jej przewodniczącym. W maju ubiegłego roku objął stanowisko wiceprezesa spółki, z którego właśnie zrezygnował.

17 listopada 2023 r. Zortrax ogłosił zawarcie umowy inwestycyjnej z Arturem Błasikiem – inwestorem giełdowym. W ramach umowy inwestycyjnej do dotychczasowego zarządu w osobach Mariusza Babuli i Przemysława Krzemienieckiego ma dołączyć dwóch kolejnych członków rekomendowanych przez Błasika. Zwiększyć się ma także rada nadzorcza firmy. Kwestie formalne mają zostać zatwierdzone podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, do którego ma dojść do 31 stycznia 2024 r. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że wczorajsza rezygnacja Krzemienieckiego może mieć związek z w/w ustaleniami.

Aktualnie w skład akcjonariatu Zortrax wchodzą:

  • Artur Błasik: 20,36% akcji
  • Nebbula-Theron Sp. z o.o. sp.j.: 18,76% akcji
  • Mariusz Babula: 10,71% akcji
  • pozostali akcjonariusze: 50,17% akcji.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like