Zortrax ogłosił zawarcie umowy inwestycyjnej z Arturem Błasikiem – inwestorem giełdowym, założycielem Telewizji Biznesowej, posiadającym udziały m.in. w takich spółkach jak Plantwear czy Imperio. Spółka wyemituje 20 mln nowych akcji, z czego 10 mln trafi do Błasika. Dodatkowo biznesmen pożyczy spółce 4 mln PLN, które zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Kwota ta ma pomóc Zortrax odzyskać płynność finansową, niezbędną do zwiększenia produkcji drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych aby zaspokoić popyt rynku. Zawarcie umowy inwestycyjnej jest efektem prowadzenia przeglądu opcji strategicznych, jakie rozpoczęło się w czerwcu zeszłego roku.

Zarząd Zortrax podwyższy kapitał zakładowy (z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy) przez emisję 20 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 PLN za jedną akcję. Połowa z nich trafi do Artura Błasika. Pozostałe nowe akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na giełdzie NewConnect, przy czym stosowny wniosek zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2024 r. Docelowo, zamiarem Zortrax i nowego inwestora jest podjęcie działań mających na celu ubieganie się w przyszłości o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Błasik zapewni Zortrax finansowanie dłużne do kwoty 4 mln PLN, które zostanie w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego spółki, co zostanie uregulowane odrębną umową. Do dotychczasowego zarządu w osobach Mariusza Babuli (prezes) i Przemysława Krzemienieckiego (wiceprezes) dołączy dwóch kolejnych członków z ramienia inwestora. Zwiększy się także jej rada nadzorcza. Kwestie formalne mają zostać zatwierdzone podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, do którego ma dojść do 31 stycznia 2024 r.

Pozyskanie inwestora i powiązanego z tym finansowania jest niezbędne, gdyż w ostatnich miesiącach Zortrax borykał się z dużymi problemami finansowymi. Jak informował o tym Mariusz Babula w niedawnym wywiadzie dla kanału Inwestorzy.tv, ich źródłem była najpierw pandemia C19, a potem wojna na Ukrainie, która załamała wcześniejsze kanały dystrybucji, najpierw utrudniając, a potem znacząco podrażając zakup części do produkcji drukarek 3D. Mimo rosnącego popytu na urządzenia i materiały oferowane przez firmę, nie była w stanie realizować na czas wszystkich zamówień, co w efekcie doprowadziło do kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej. 4 mln PLN jakie ma pożyczyć Błasik, zostaną zatem przeznaczone na realizację wszystkich bieżących i zaległych kontraktów, jak również pozwolić na ich sukcesywne zwiększanie.

Źródło: www.newconnect.pl

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like