Pod koniec lipca br. 3D Systems ogłosiło, że 4 sierpnia 2023 r. ma zakończyć negocjacje w sprawie umowy fuzji ze Stratasys. Stratasys natychmiast zdystansował się do tej informacji, twierdząc że pomiędzy firmami jest wciąż szereg rozbieżności i oczekuje dodatkowych wyjaśnień i analiz finansowych od drugiej strony. Mamy 9 sierpnia i jak do tej pory nic nowego się w tej sprawie nie wydarzyło… Zamiast tego 3D Systems opublikowało swoje wyniki finansowe za II kwartał 2023 r. i są one po raz drugi z rzędu nieco rozczarowujące…

Przychody za drugi kwartał 2023 r. spadły o -8,5% do 128 mln dolarów, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Firma tłumaczy to niższą sprzedażą drukarek 3D na rynku ortodoncji stomatologicznej z powodu czynników makroekonomicznych, które negatywnie wpływają na popyt na planowe zabiegi stomatologiczne. Przychody z pozostałych sektorów rynku spadły o -2,1%.

Przychody za pierwszą połowę 2023 r. również spadły o -8,6% osiągając poziom 249,4 mln dolarów. Tutaj również 3D Systems tłumaczy się gorszym popytem na stomatologiczne drukarki 3D, chwaląc się równocześnie, że w pozostałych sektorach branżowych odnotowało wzrost o +3,3% (ale jak widać zawdzięcza to głównie pierwszemu kwartałowi roku).

Marża zysku brutto w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 39,0% w porównaniu do 37,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Firma wygenerowała w drugim kwartale stratę netto -28,9 mln dolarów, co było o 4 miliony „lepszym” wynikiem niż przed rokiem, gdy strata przekroczyła -30 mln dolarów. W całym pierwszym półroczu 3D Systems wygenerowało łącznie -58 milionów dolarów straty.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. 3D Systems posiadało środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inwestycje krótkoterminowe w wysokości 491,6 mln dolarów, co oznacza spadek o 77 mln dolarów od 31 grudnia 2022 r. Spadek wynika głównie z wykorzystania gotówki w działalności operacyjnej, nakładów inwestycyjnych, przejęć i inne inwestycji. Całkowite zadłużenie firmy – po odliczeniu odroczonych kosztów finansowania, wynosi 450,8 mln dolarów.

Fuzja ze Stratasys

Na rynku panowało przekonanie, że wraz z publikacją wyników finansowych za II kwartał 2023 r., zostanie ogłoszona decyzja o zawarciu umowy fuzji ze Stratasys. Co jak na razie się nie spełniło… Tak tą kwestię komentuje Jeffrey Graves – CEO 3D Systems:

„Chociaż mieliśmy nadzieję, że będziemy w stanie ogłosić dzisiaj umowę ze Stratasys, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jednak widać koniec tego procesu. Doprowadzimy to do ostatecznego zakończenia” (…)

„Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że ta transakcja zostanie już ogłoszona i jesteśmy sfrustrowani tempem i brakiem jakiegokolwiek zaangażowania w umowę fuzyjną, którą dostarczyliśmy Stratasys (…) 13 lipca. Pozostajemy zaangażowani w realizację tego potężnego połączenia dla korzyści naszych akcjonariuszy (…), ale fuzję można zakończyć tylko wtedy, gdy Stratasys będzie podzielać nasze zaangażowanie”.

Dość ciekawym jest, że Stratasys również opublikował dziś swoje wyniki finansowe, gdzie całkowity przychód za II kwartał roku jest o ~40 mln dolarów wyższy od tego co osiągnęło 3D Systems. Również przewidywany poziom przychodów za cały bieżący rok ma być wyższy o blisko 100 mln dolarów (więcej na ten temat w oddzielnym artykule). Biorąc pod uwagę tą różnicę w przychodach, może trudno się dziwić opieszałości Stratasys i niecierpliwości 3D Systems…?

Źródło: www.3dsystems.com & www.3dprintingindustry.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like