Na początku listopada br. opisywaliśmy problemy finansowe wybranych przedsiębiorstw z branży druku 3D – w tym Fast Radius – dużej, amerykańskiej firmy świadczącej usługi druku 3D, notowanej na NASDAQ. Mimo stosunkowo niedawnego debiutu giełdowego, firma ogłosiła, że złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości (tzw. Chapter 11 Bankruptcy) i pilnie poszukiwała inwestora gotowego przejąć jej majątek i zasoby. To się ostatecznie udało – wczoraj ogłoszono, że firma SyBridge Technologies przejmie aktywa Fast Radius po kompleksowym procesie sprzedaży i konkurencyjnej aukcji przeprowadzonej zgodnie z sekcją 363 U.S. kodeksu upadłościowego.

Utworzona w 2019 roku SyBridge to platforma, która buduje i integruje firmy zajmujące się produkcją oprzyrządowania przemysłowego i form wtryskowych. Po przejęciu przez SyBridge, Fast Radius rozbuduje swoją cyfrową produkcję i oprogramowania, kontynuując działalność rynkową pod dotychczasową nazwą. Oferta SyBridge Technologies obejmuje łączną kwotę około 15,9 mln dolarów, zapewniając niezbędną restrukturyzację i zapewniając dłużnikom zwrot zaległych należności.

Założona w 2017 roku i mająca siedzibę w Chicago firma Fast Radius, Inc. jest firmą zajmującą się produkcją w chmurze i cyfrowym łańcuchem dostaw. Platforma produkcyjna Fast Radius Cloud zapewnia aplikacje i rozwiązania produkcyjne, które pomagają inżynierom projektować, wytwarzać i dostarczać części klasy komercyjnej.

Kiedy w listopadzie Fast Radius poinformował, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, firma była w stanie kontynuować działalność w normalnym trybie, w tym utrzymywać płace pracowników i świadczenia zdrowotne, płacić dostawcom za wszystkie towary i usługi po złożeniu petycji oraz kontynuować wszystkie programy dla klientów i inne programy, które są niezbędne do kontynuowania działalności bez zakłóceń.

Transakcja pomiędzy Fast Radius i Sybridge Technologies podlega zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków przejęcia. Rozprawa w celu uzyskania zgody sądu zaplanowana jest na 12 grudnia 2022 r., a transakcja ma zostać zamknięta przed końcem 2022 r.

Źródło: www.sybridgetech.com

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like