Ricoh nawiązało współpracę z Siemens Digital Industries Software w celu wdrożenia rozwiązania do przemysłowego natryskiwania spoiwa aluminiowego (BJT) dedykowanego do produkcji masowej. Ricoh zamierza wykorzystać możliwości i kompetencje Siemns w obszarze wytwarzania przyrostowego, aby zmaksymalizować wydajność procesu produkcyjnego i skalować go tak, aby móc wykorzystać zalety metody Binder Jetting w środowisku przemysłowym.

Ricoh wdroży także sieć wytwarzania przyrostowego Siemens, aby skutecznie optymalizować przepływ pracy w procesie BJT z aluminium w zakresie przygotowania produkcji, jej planowania, harmonogramowania i zarządzania. Ricoh wykorzysta technologię Brownfield Connectivity rozwijaną przez Siemens, rozpoczynając gromadzenie i przechowywanie informacji o wszystkich procesach wymaganych do stabilizacji jakości i kontroli produkcji. Równocześnie obie firmy będą dążyć do wczesnej komercjalizacji tych technologii.

Technologia Binder Jetting, opracowana przez firmę Ricoh, wykorzystuje technologię i wiedzę specjalistyczną firmy w zakresie druku atramentowego. Umożliwia wytwarzanie części z metalu o bardziej złożonych kształtach, co nie byłoby możliwe przy użyciu tradycyjnych metod obróbki metali, takich jak frezowanie CNC czy odlewnictwo.

W procesie BJT proszek stopu aluminium rozprowadzany jest na platformie, a następnie utwardzany za pomocą specjalnie opracowanego spoiwa w celu wytworzenia części. Ten sam proces jest kontynuowany warstwa po warstwie, aż do utworzenia całej części. Po procesie „surowa” część jest spiekana w piecu w celu uzyskania zagęszczonego elementu końcowego. W zależności od zamierzonego zastosowania można je wykorzystać bezpośrednio lub przenieść do dalszego łańcucha przetwarzania końcowego.

Technologia Binder Jetting do produkcji części z aluminium przyczynia się do zmniejszenia masy i poprawy wydajności wymiany ciepła. Pozwala na tworzenie kształtó, których nie można wytworzyć przy użyciu standardowych technologii wytwórczych. Rozwijana przez wiele lat technologia przemysłowych głowic drukujących atramentowych firmy Ricoh umożliwia stabilną produkcję części o skomplikowanych kształtach.

Źródło: www.ricoh-europe.com
Zdjęcia: www.ricoh-europe.com (materiały prasowe / wszystkie prawa zastrzeżone)

Informacje Prasowe
Centrum Druku 3D - największy portal poświęcony technologiom przyrostowym w Polsce. Funkcjonujemy od stycznia 2013 r.

Comments are closed.

You may also like

More in News