Nasz kurs skierowany do firm działających na rynku druku 3D lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności w tym obszarze. Szkolimy pracowników danej organizacji, którzy będą na co dzień zajmować się pracą z klientami w obszarze technologii przyrostowych. W zależności od specyfiki działań operacyjnych skupimy się albo na aspektach technicznych albo biznesowych (rynkowych).

Kurs nie dotyczy nauki obsługi samych drukarek 3D.

Kursy odbywają się on-line, przy użyciu najpopularniejszych aplikacji do prowadzenia zdalnych video-konferencji:

 • Google Meet (preferowane)
 • Zoom Meetings
 • Microsoft Teams.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
 • dowolny komputer pracujący w środowisku Windows 10, posiadający min. 2 GB pamięci RAM
 • kamera video i mikrofon do komunikacji
 • zainstalowana jedna z w/w platform do telekonferencji on-line (wybór do ustalenia)

POZIOM 1 - podstawowy

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do technologii przyrostowych z naciskiem na segment przemysłowy. Przeszkolona osoba będzie wiedziała:

 • czym jest technologia druku 3D
 • jakie są jej rodzaje - podział na grupy materiałowe:
  • tworzywa sztuczne
  • żywice światłoutwardzalne
  • metale
 • klasyfikacja metod przyrostowych ze względu na próg wejścia
 • wykorzystanie technologii przyrostowych w przemyśle i medycynie: przegląd branż i najczęściej występujących użytkowników; wybrane case studies z wdrożeń
 • szczegółowy opis wybranych technologii przyrostowych, np.: SLS / MJF (sproszkowane tworzywa sztuczne) lub SLM / binder jetting (druk 3D z metalu) lub SLA / PolyJet (żywice światłoutwardzalne)*
 • przegląd rynku drukarek 3D danego typu.

* rekomendujemy koncentrację na tych obszarach technologicznych, które będą rzeczywiście wykorzystywane przez daną firmę; jeżeli na moment wyboru szkolenia firma nie wie jeszcze z jakiej technologii zamierza skorzystać, zachęcamy do wyboru innego, bardziej elementarnego szkolenia.

Czas trwania kursu: 3-5h
Koszt: 1550,00 PLN netto / os.


POZIOM 2 - zaawansowany

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do technologii przyrostowych z naciskiem na segment przemysłowy. Jest rozszerzoną wersją szkolenia podstawowego - przeszkolona osoba otrzyma wszystkie informacje zawarte w szkoleniu podstawowym oraz dodatkowo:

 • poszerzenie kwestii różnic technologicznych pomiędzy poszczególnymi metodami przyrostowymi
 • poszerzenie wiedzy na temat wybranej technologii druku 3D; np. w przypadku metod SLS i MJF wyjaśnienie kluczowych różnic technologicznych i przewag jednej nad drugą, a w przypadku druku 3D z metali np. wyjaśnienie różnic pomiędzy drukiem 3D z jednego a dwóch laserów, dlaczego duży obszar roboczy bywa kłopotliwy, informacja o gazach technicznych, informacje nt. supportów etc. itp.
 • poszerzenie wiedzy na temat rynku druku 3D z w obszarze wybranej technologii.

Czas trwania kursu: 5-8h
Koszt: 1950,00 PLN netto / os.


POZIOM 3 - ekspert

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do technologii przyrostowych z naciskiem na segment przemysłowy. Jest kompletną wersją tryptyku szkoleń dla pracowników firm - przeszkolona osoba otrzyma wszystkie informacje zawarte w wyżej wymienionych szkoleniach oraz dodatkowo:

 • poszerzenie wiedzy na temat wybranej technologii - głębokie niuanse technologiczne
 • poszerzenie wiedzy na temat rynku druku 3D w obszarze wybranych metod wytwórczych czyli de facto przekazanie całej naszej aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku druku 3D, ze wszystkimi niuansami personalnymi, zaszłościami historycznymi, układem sił w branży etc.

Czas trwania kursu: 8-12h (dwa dni robocze)
Koszt: 2500,00 PLN netto / os.


ZAPISZ SIĘ:

e-mail: [email protected]
tel.: (48) 536 954 666

Ekologiczne rozwiązania dla luksusowych wnętrz

COLORISED to dostawca ekskluzywnych produktów i rozwiązań dla wykończenia wnętrz. W ofercie znajdują się ekologiczne, naturalne oraz ręcznie wytwarzane produkty, które łączą zrównoważony rozwój z wysoką jakością. Wszystkie oferowane produkty są oparte o drewno, tkaniny oraz biotworzywa – biodegradowalne lub kompostowalne.

Poznaj nasze produkty: ECO Lampy, tkaniny napinane, luksusowe meble, ekskluzywne lustra oraz ręcznie produkowane drzwi i schody.

Comments are closed.